Till innehållet
Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon

Du kan ringa till rådgivnings- och handledningstelefonen vardagar kl. 9-11 om du har frågor om funktionshinderservice. 

Ta i första hand kontakt med ditt områdes socialarbetare.

Om du är ny kund, och du är osäker på vem du ska ta kontakt med, ring till rådgivnings- och handledningstelefonen vardagar kl. 9-11. 

Skriftlig ansökan om service sänds till följande adresser:

Om du bor i södra området (Korsholm, Vasa, Laihela, Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kaskö):
Österbottens välfärdsområde 
Funktionshinderservice
Korsholmsesplanaden 44, 3 vån
65100 Vasa

Om du bor i norra området (Jakobstad, Nykarleby, Kronoby, Pedersöre, Larsmo, Vörå):
Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter till enheter och alla områdens socialarbetare/ socialhandledare hittas under alla enskilda tjänster. Socialarbetarnas/ socialhandledarnas telefontid är tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Ledande socialarbetare (norra området) 040 805 1973, telefontid är tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Ledande socialarbetare (södra området) 040 164 7091, telefontid är tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Välfärdsområdets telefonväxel 06 218 1111

E-Tjänster

Ansökan om service för personer med funktionsnedsättning

Ansökan om stöd för närståendevård (Under 65 år)

Ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen