Till innehållet

Ordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på en aktiveringsplan som arbets- och näringsbyrån och socialvården upprättar tillsammans med klienten.

För klienten planeras en servicehelhet som skrivs in i aktiveringsplanen. I planeringen tar man hänsyn till klientens individuella situation som också avgör vilka tjänster klientens erbjuds i servicehelheten.

Målet med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är:

● att motverka negativa konsekvenser av arbetslöshet för klientens funktionsförmåga

● att stärka klientens livs- och vardagskompetens samt arbets- och funktionsförmåga

● att motverka marginalisering genom att erbjuda en möjlighet till arbetsverksamhet och andra tjänster

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas för personer som varit arbetslösa länge och får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som på grund av arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i arbets- och näringsbyråns primära tjänster.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas utifrån klientens indivuduella behov på deltid eller heltid 1 – 4 dagar i veckan under 3 – 24 månader. Verksamheten ska vara målinriktad så att den förbättrar klientens livskompetens och funktionsförmåga så att klienten kan bli sysselsatt, söka till utbildning eller delta i arbets- och näringsbyråns sysselsättningsfrämjande service.

Kontaktuppgifter

Ta i första hand kontakt med ditt områdes socialarbetare eller socialhandledare. Om du är ny kund och du är osäker på vem du ska ta kontakt med, ring till Socialvårdens servicehandledning 06 218 9400 
Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14.

Anu Timonen, ansvarig handledare tel. 040-6147577 gruppverksamhet i Kristinestad

Anu Timonen, ansvarig handledare tel. 040-6147577 gruppverksamhet i Närpes

Noste och Arpeeti
Noste: Handelsesplanaden 4 A, 65100 Vasa.
Arpeeti: Tyyristie 2, 66440 Tervajoki

Anu Timonen, ansvarig handledare tel. 040-6147577 Noste/Flyt, Arpeeti, grupp Närpes och Kristinestad

Viivi Ahonen, socialhandledare tel. 040-6147077 Noste/Flyt

Olli Järvenkylä, arbetshandledare tel. 040-6146556 Noste/Flyt

Henry Kujala, arbetshandledare tel. 040-6565206 Noste/Flyt

Vilhelmi Masanen, arbetshandledare tel. 040-6147239 Noste/Flyt

Joni Moisio, arbetshandledare tel. 040-6148287 Noste/Flyt

Jani Seppä, arbetshandledare tel. 040-6146521 Noste/Flyt

Esa Valtonen, arbetshandledare tel. 040-6147309 Noste/Flyt

Laura Haakana, individhandledare tel. 050-3456424 Arpeeti

Juha Latvala, arbetshandledare tel. 050-3036769 Arpeeti

Kirsi Myllykoski, arbetshandledare tel. 044-5715257 Arpeeti

Henrik Nyman, arbetshandledare tel. 040-1581647 gruppverksamhet i Vörå

Station Lotsen
Företagarvägen 9, 68600 Jakobstad.

Malin Kullström, serviceförman, tfn. 040 586 6009 Station Lotsen

Tiina Kultalahti-Byskata, arbetshandledare tel. 040-4837501 Station Lotsen

Tom Byskata, arbetshandledare tel. 040-5391654 Station Lotsen

Jan-Erik Sågfors, arbetshandledare tel. 040-4817657 Station Lotsen

Lotta Nyman, arbetshandledare tel. 040-5460789 Station Lotsen

Henrik Nyman, arbetshandledare tel. 040-1581647 Grupp, Vörå

Kirsi Jormanainen, koordinerande serviceförman tel. 040 354 4708 Rehabiliterande arbetsverksamhet, Österbotten

Anne Niemi, servicechef tel. 040 541 9017 Rehabiliterande arbetsverksamhet, Södra och mellersta området

Annika Lill-Sundqvist, servicechef tel. 040 191 6382 Rehabiliterande arbetsverksamhet, Norra området