Till innehållet

  • TYP är en förkortning av det finska uttrycket för “Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen”.
  • TYP kan passa för dig om du är arbetslös och upplever att du behöver mer än bara AN-byråns service för att få arbete.
  • I TYP samarbetar du med personal från välfärdsområdet, AN-byrån, FPA och vid behov också från kommunen.
  • Du har också rätt till hälsovårdsservice.
  • Målet är att tillsammans hitta sådan service som passar dina behov. Vi hjälper dig att hitta rätt i servicedjungeln.
  • När du blir TYP-kund har välfärdsområdet, AN-byrån och FPA rätt att sinsemellan utbyta information som gäller dig.
  • De som jobbar med TYP har också ett gemensamt datasystem (=TYPPI).
  • AN-byråns regler gällande arbetsansökan gäller också för TYP-kunder.
Bild av TYP-Servicen

Så här fungerar TYP-servicen

TYP-servicen inleds normalt med en genomgående kartläggningsperiod. Syftet med kartläggningen är att hitta den service som lämpar sig bäst för just dig.

Kartläggningsperioden inkluderar ofta individuella träffar med de anställda inom välfärdsområdet och Arbets- och näringsbyrån. Normalt ingår också en hälsogranskning. Vid behov kan ni även konsultera FPA:s och kommunens sakkunniga. Kartläggningsperioden inkluderar även gemensamma träffar.

I slutet av kartläggningsperioden gör du tillsammans med den hos välfärdsområdet anställda och tjänstemannen från Arbets- och näringsbyrån en plan över din fortsättning. I planen kommer ni överens om hur ni går vidare och vilken service som ordnas för dig.

Ni utvärderar och uppdaterar tillsammans planen regelbundet under hela den tid TYP-kundförhållandet varar. Normalt sker detta med cirka tre eller sex månaders mellanrum.

TYP-servicen är avgiftsfri.

Hur jag använder servicen

Ta kontakt med välfärdsområdets vuxensocialarbete eller med AN-byrån om du är intresserad av TYP-servicen.

Vuxensocialarbetet
Österbottens AN-byrå

TYP-koordinatorn ansvarar för att utveckla hela områdets TYP-verksamhet.

TYP-koordinator Lotta Österberg-Englund

tfn. 040 185 2695 lotta.osterberg-englund@ovph.fi

Postadress: ÖVPH, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa