Till innehållet

Det mångprofessionella teamet i kompetenscentret erbjuder särskilt stöd till personer med svåra funktionsnedsättningar och planerar vården och rehabiliteringen när det är fråga om specialomsorg eller vård- och servicestigar som är särskilt krävande. Behovet av särskilt stöd kan finnas redan i tidig barndom eller uppkomma efter insjuknande eller skada. 

Kompetenscentret ersätter delvis tidigare sakkunnigtjänster och expertteam inom Eskoo och Kårkulla.

Kontaktuppgifter

Kompetenscentret, Jakobstad

Kompetenscentret ger service till barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar.

Adress: Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad

Telefontid vardagar kl. 9.00-10.00.

Sjukskötarens telefontid vardagar kl 10-11.30.

Kompetenscentret, Vasa

Kompetenscentret ger service till barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar.

Adress: Magasingatan 4, 65100 Vasa

Telefontid vardagar kl. 9.00-10.00.

Sjukskötarens telefontid vardagar kl 10-11.30.

Kompetenscentret, Närpes

Kompetenscentret ger service till barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar.
Adress: Kyrkvägen 6, 64200 Närpes, Närpes HVC

Telefontid vardagar kl. 9.00-10.00.

Sjukskötarens telefontid vardagar kl 10-11.30.