Till innehållet

Verksamhet som ordnas dagtid

Under arbete.

Vi stödjer barnets uppväxt och utveckling tillsammans med hemmet och skolan. Verksamheten strävar till att möjliggöra en fungerande vardag för familjen, tex föräldrarnas arbetsliv.