Till innehållet

Verksamhet som ordnas dagtid

Till verksamhet som ordnas dagtid hör tjänster för både vuxna och barn med funktionsnedsättning. Verksamhet som stöder delaktighet, arbetslivsträning och arbetsverksamhet är ämnade för vuxna. För barn och ungdomar ordnar vi morgon- och eftermiddagsvård samt lovvård

Vi ordnar arbetsverksamhet och arbetslivsträning för vuxna med funktionsnedsättning. Verksamheten strävar till att främja delaktighet, samt erbjuda arbete och sysselsättning.

Vi stödjer barnets uppväxt och utveckling tillsammans med hemmet och skolan. Verksamheten strävar till att möjliggöra en fungerande vardag för familjen, tex föräldrarnas arbetsliv.

Verksamhet som stöder delaktighet är ämnad för vuxna med funktionsnedsättning som har ett stort behov av stöd, omsorg och handledning. Verksamheten ordnas dagtid i mindre grupper och anpassas enligt funktionsförmåga och individuella behov.