Till innehållet

Vi ordnar morgon-och eftermiddagsverksamhet för barn med funktionsnedsättning från tredje klassen och hela grundskolan till slut. Verksamheten följer skolans arbetstider under läsåret. Under skolans lovtider ordnar vi lovvård enligt familjernas behov.

Verksamhetens mål är att stödja barnets uppväxt och utveckling tillsammans med familjen och skolan, och främja familjens välbefinnande. Verksamheten ska också stödja barnens välbefinnande och jämlikhet i samhället samt öka delaktigheten.

Verksamheten är avsedd för barn med funktionsnedsättning som har ett ikraftvarande beslut över beviljande av service. Vid behov av service eller närmare information, ta kontakt med områdets socialarbetare.

Kontaktuppgifter och servicenummer

Ta i första hand kontakt med ditt områdes socialarbetare eller socialhandledare.

OBS! Telefontid tisdag och torsdag kl. 9 – 10

Om du är ny kund och du är osäker på vem du ska ta kontakt med, ring till rådgivnings- och handledningstelefonen vardagar kl. 9 – 11, tfn. 040 805 1772

Socialhandledare 040 353 6057

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1384

Socialarbetare 044 721 7716

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1384

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1384

Socialarbetare 044 721 7716

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 721 7716

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 046 1685379

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-L 040 595 1837

Socialarbetare, efternamnen M-Ö 040 640 3168

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-I 040 595 1837

Socialarbetare, efternamnen J-Ö 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 595 1837

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Serviceställen

Ankkuri är en enhet som är belägen i Vasa och ordnar eftermiddagsverksamhet och lovvård.

Vi erbjuder barnen stimulerande fritidsverksamhet som motsvarar deras individuella behov och samtidigt ges möjlighet till vila och avslappning. Vi stödjer barnen i träning av sociala förmågor och utvecklingen mot självständighet.

KONTAKTUPPGIFTER

Seriegatan 2, D-huset, 65370 Vasa

Tfn. 040-745 2716

Serviceövervakare 040-659 3148

fornamn.efternamn@ovph.fi

· Järjestämme toimintaa jossa ympäristöarvot ovat keskiössäPoiju är en enhet som är beläget i Vasa och ordnar eftermiddagsverksamhet och lovvård.

Vi erbjuder barnen stimulerande fritidsverksamhet som motsvarar deras individuella behov och samtidigt ges möjlighet att vila och avslappning. Vi stödjer barnen i träning av sociala förmågor och utvecklingen mot självständighet.

KONTAKTUPPGIFTER

Seriegatan 2, D-huset, 65100 Vasa

Tfn. 040 836 2662

Serviceövervakare 040-659 3148

fornamn.efternamn@ovph.fi