Till innehållet

Kontaktuppgifter och servicenummer

Ta i första hand kontakt med ditt områdes socialarbetare eller socialhandledare.

OBS! Telefontid tisdag och torsdag kl. 9 – 10

Om du är ny kund och du är osäker på vem du ska ta kontakt med, ring till rådgivnings- och handledningstelefonen vardagar kl. 9 – 11, tfn 040 805 1772

Socialhandledare 050 523 3432

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9211

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialhandledare 040 353 6057

Socialarbetare 050 374 0781

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1317

Socialhandledare 050 523 3432

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 650 8123

Socialhandledare 040 483 6342

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 650 8123

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 355 1475

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 355 1475

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-K+ svenskspråkiga 040 747 2678

Socialarbetare, efternamnen L-Ö+ Lillkyro 040 843 9817

Socialhandledare 040 742 7092

Socialhandledare 040 837 3350

Barnfamiljer där vuxen är kund:

Socialarbetare, efternamnen J-O 040 650 8123

Socialarbetare, efternamnen A-I+P-Ö 044 4249211

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 046 922 5333

Socialhandledare 040 168 5379

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Serviceställen

JAKOBSTAD

· erbjuder arbetslivsorienterande- och livsorienterande service som stöder delaktighet

· verksamheten erbjuder sysselsättning med underleveransarbete, hantverk, konst, vuxenutbildning och köksuppgifter

· sinnesstimulering och social träning är en viktig del av verksamheten

· Enheten är belägen i Jakobstad

KONTAKTUPPGIFTER

Bottenviksvägen 35, 68600 Jakobstad

050 3154 933, 050 3157 156

Enhetschef 040 5748 078

Ansvarig handledare 044 4581 772

fornamn.efternamn@ovph.fi

· Enheten finns i det lugna området Kivilös i Jakobstad

· Vi erbjuder arbetsverksamhet och arbetslivsträning som stöder deltaktighet

· Personer inom dag- och arbetsverksamhet kan även delta i verksamhet utanför enheten, dvs utlokaliserad arbetsverksamhet. Då arbetar personen på den öppna arbetsmarknaden, med individuellt anpassat stöd och handledning.

· Vår verksamhet är målinriktad och planeras utgående från klienternas individuella behov

· I den dagliga verksamheten strävar man till att upprätthålla funktionsförmågan samt att utveckla nya färdigheter

KONTAKTUPPGIFTER

Svartmattvägen 49, 68600 Jakobstad

Ansvarsperson 040 7699 319

Socialhandledare 040 7699 311

Köket 040 7699 312

fornamn.efternamn@ovph.fi

KORSNÄS

· erbjuder arbetslivsorienterande service, arbetsträning och arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte

· verksamheten består av underleverantörsarbeten inom plast, metall- och förpackningsbranschen

· till arbetsuppgifterna på enheten hör också vedarbeten och tillverkning av trädgårdsmöbler

· fysiska aktiviteter som dagliga promenader, inslag av vuxenutbildning och social träning är en viktig del av verksamheten

KONTAKTUPPGIFTER

Flatgrundsvägen 54, 66210 Molpe

Enhetschef 040 725 4598

Ansvarig handledare 040 574 8069

fornamn.efternamn@ovph.fi

KRISTINESTAD

· Enheten finns i Kristinestad

· Vi erbjuder arbetsverksamhet och arbetslivsträning som stöder deltaktighet

· Klienterna deltar i verksamheten enligt egen förmåga och intresse. Vid Purje har klienten möjlighet att utveckla färdigheter inom informationsteknik och utöva e-sport (sport i virtuell miljö).

KONTAKTUPPGIFTER

Salavägen 1 A, 64100 Kristinestad

Ansvarsperson 040 7699 323

Handledarna 040 769 9327

Arbetslivstränare 040 7699 329

fornamn.efternamn@ovph.fi

· verksamheten består av tre olika arbetsgrupper

· förutom underleverantörsarbete kan servicetagarna delta i verksamhet som till exempel hushållssysslor, butiks- och cafébesök och individuella träningsuppgifter samt sinnesstimulering

· På samma gård finns Sydboda boende

KONTAKTUPPGIFTER

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

050 315 4945, 050 315 9846, 050 315 9807, 044 458 1734

Enhetschef 050 315 4932

Ansvarig handledare 040 481 8706

fornamn.efternamn@ovph.fi

KRONOBY

Dagverksamhetsenheten Regnbågen i Kronoby centrum erbjuder arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning, samt koordinerar utlokaliserat arbete. Målet för verksamheten är att ordna verksamhet som upprätthåller och utvecklar möjligheterna att självständigt klara av vardagliga sysslor och aktiviteter. Verksamheten är varierande och till den hör olika arbetsuppgifter såsom underleverantörsarbeten, musik, utflykter, motion, pyssel och social träning.

Enheten säljer produkter i sin butik som har öppet måndag till fredag kl. 9.00-15.00.

KONTAKTUPPGIFTER

Kvarnvägen 1, 68500 Kronoby

040 806 5391

Serviceförman 050 435 4994

fornamn.efternamn@ovph.fi

NYKARLEBY

· erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande service

· verksamheten består av sysselsättning inom fastighetsarbete, underleverantörsarbete, kök, konst, kommunikation och sinnesstimulering

· Till verksamheten hör även utlokaliserad dagverksamhet, där personen arbetar på den öppna arbetsmarknaden, med stöd och handledning enligt individuellt behov

KONTAKTUPPGIFTER

Joupersgatan 1, 66900 Nykarleby

050 315 4940

Enhetschef 050 315 4955

Ansvarig handledare 041 731 6792

fornamn.efternamn@ovph.fi

NÄRPES

· erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service

· erbjuder olika slag av sysselsättning dagtid under vardagar

· verksamheten består bland annat av underleverantörsarbete och man har goda kontakter till de lokala företagen.

· har en egen hantverksbod där dagverksamhetens produkter säljs

KONTAKTUPPGIFTER

Nybrovägen 4, 64200 Närpes

Enhetschef 050 315 4966

Ansvarig handledare 050 315 4946

fornamn.efternamn@ovph.fi

PEDERSÖRE

· Finns i lantlig miljö i Pedersöre och erbjuder arbete och sysselsättning som stöder delaktighet

· består av bland annat en utegrupp, bagarstuga och snickeri

· I verksamheten betonar man miljömedvetenhet, naturmaterial och fritt skapande

· för utegruppen är vedhantering ett viktigt arbete där man kör ut den färdigt klyvna och torra veden till kunderna

· i bagarstugan kan man ägna sig åt bland annat keramik, tovning, träslöjd och sömnad. Hantverken säljs i enhetens egen butik.

· köksgruppen tillreder mat tillsammans med en handledande kock åt alla på Lövögården

KONTAKTUPPGIFTER

Förstevägen 4, 68910 Bennäs

050 3154 939, 050 3154 998

Enhetschef 050 5658 466

Ansvarig handledare 044 7581 32

fornamn.efternamn@ovph.fi

VASA

Kvadria har fyra verksamhetspunkter: Arbetscentralen i Stenhaga, Dagcenter i Klemetsö, Lantgården i Sundom, och Kvadrias dagverksamhet i Molpe.

Arbetscentralen

· Enheten finns i Stenhaga och erbjuder både arbetslivsorienterande- och livsorienterande service som stöder delaktighet

· verksamheten består av bland annat underleverantörsarbete och biltvättservice. En filmgrupp som heter ”Snigel TV” gör olika reportage, tv-serier och sketcher som publiceras på webbsidan snigeltv.com

· Till enhetens verksamhet hör även vuxenutbildning, social träning, snickeriarbeten samt handarbete och pyssel

· Hantverket är enhetens butik där servicetagarna säljer sina produkter

KONTAKTUPPGIFTER

Gnejsgränd 1, 65230 Vasa

Enhetschef 040 7254598

Hantverket 050 315 4944

Underleveranssidan/ Biltvätten 050 315 4943

fornamn.efternamn@ovph.fi

Lantgården

· Erbjuder arbetsverksamhet med fokus på miljövärderingar

· Till den dagliga verksamheten hör bland annat gräsklippning, skötsel av odlingar, snöskottning, vävning och andra hantverk

· på vardagarna sköter servicetagarna om lantgårdens djur

· Vi utför beställningsarbeten som till exempel bär- och äppelplockning samt vedklyvning

KONTAKTUPPGIFTER

Kronvikvägen 68, 65410 Sundom

050 315 4942, 040 748 8246

Enhetschef 040 725 4598

fornamn.efternamn@ovph.fi

Dagcenter

· erbjuder livsorienterande service som stöder delaktighet för vuxna som har ett stort behov av stöd och omsorg

· verksamheten är varierande och består av pysselverksamhet, sinnesstimulering, utevistelse, musikstunder med mera

KONTAKTUPPGIFTER

Magasinsgatan 12, 65100 Vasa

Enhetschef 040 725 4598

Ansvarig handledare 050 315 4941

fornamn.efternamn@ovph.fi

· Enheten finns i Tervajoki och erbjuder arbete och sysselsättning som stöder delaktighet

· Enheten består av sex grupper, varav Ostari-gruppen finns vid centrum av Tervajok

· Personer inom dag- och arbetsverksamhet kan även delta i verksamhet utanför enheten, dvs utlokaliserad arbetsverksamhet. Då arbetar personen på den öppna arbetsmarknaden, med individuellt anpassat stöd och handledning

· Verksamheten är mångsidig och man utgår från klientens intresse och önskemål samt enligt den individuella funktionsförmågan

· Delaktighet och gemenskap är i fokus, klienterna är med i planering och utveckling av verksamheten

KONTAKTUPPGIFTER

Brödravägen 2, 66440 Tervajoki

Serviceförman 040 182 4283

Arbetslivstränare 040 7699 350

OSTARI

Loukovägen 2, 66440 Tervajoki

040 7699 344

fornamn.efternamn@ovph.fi

· Vi erbjuder stimulerande arbete och sysselsättning som stöder klientens deltaktighet i samhället

· Enheten är tvåspråkig och verksamheten sker i grupp

· Personer inom dag- och arbetsverksamhet kan även delta i verksamhet utanför enheten, dvs utlokaliserad arbetsverksamhet. Då arbetar personen på den öppna arbetsmarknaden, med individuellt anpassat stöd och handledning av socialhandledare

· I verksamheten utgår från klientens intresse och önskemål samt enligt den individuella funktionsförmågan

· Vi fäster vikt vid klienternas självbestämmanderätt i alla situationer under dagen

· Ungdomsgruppen Nuotta ordnar förberedande arbetsverksamhet för unga vuxna

KONTAKTUPPGIFTER

Må-to 8.00–16, fre 8.00-14:15

Tellusvägen 4, 65200 Vasa

Ledande handledare 040 169 3997

Majakka handledarna: 0400 668 688, 040 829 0024 040 169 5562, 050 559 7544,

040 729 1772

Nuotta 040 152 4091

Bilgruppen 040 176 4353

UTLOKALISERAD ARBETSVERKSAMHET OCH ARBETE MED STÖD

Tellusvägen 4, 65200 Vasa

Socialhandledarna: 040 835 3565, 040 356 4209, 040 836 9365 fornamn.efternamn@ovph.fi

· Erbjuder daglig verksamhet och sysselsättning för vuxna med stort behov av stöd, handledning och omsorg i vardagen

· I enheten fungerar en grupp för ungdomar som studerar i andra stadiet och har behov av eftermiddags- och lovvård

· Verksamhetens mål är att tillsammans med klienterna ordna meningsfulla och stimulerande aktiviteter, med fokus på delaktighet och gemenskap

KONTAKTUPPGIFTER

Må-to 8.00-16.00, fre 8.00-15.00

Harstadsgatan 4, 65360 Vasa

040 847 0007

Ledande handledare 040 1906 637

fornamn.efternamn@ovph.fi

· Enheten består av tre små grupper som ordnar verksamhet enligt klienternas behov och förutsättningar

· Verksamhetens mål är att ordna meningsfulla aktiviteter utgående från klieternas individuella behov

· Enheten har öppet vardagar kl. 7:30-16.00

KONTAKTUPPGIFTER

Orrnäsgatan 16, 65320 Vaasa

Ledande handledare 040 1906 637

fornamn.efternamn@ovph.fi

Autismgruppen Snäckan

· Den tvåspråkiga gruppen är ämnad för vuxna med autismspektrum och man tar i verksamheten hänsyn till klienternas specialbehov

· Dagarna är strukturerade och består av olika slag av sysselsättning, bland annat handarbeten, korguppgifter, utevistelse och andra vardagliga sysslor

KONTAKTUPPGIFTER

Autismgruppen Snäckan 040 6593 174

fornamn.efternamn@ovph.fi

Lillagruppen Tärnan

· Den tvåspråkiga lilla gruppen ordnar individuell dagverksamhet enligt klientens behov och funktionsförmåga

· Den dagliga verksamheten är varierande och planeras enligt klienternas förmåga och intresse

KONTAKTUPPGIFTER

Lillagruppen Tärnan 040 4854 540

fornamn.efternamn@ovph.fi

Dagverksamhet Revet

· I gruppen ordnas daglig verksamhet för unga vuxna som har ett stort behov av stöd och omsorg

· I verksamheten ingår dagligen utevistelse, sinnesstimulerande stunder och man sätter stor vikt vid social växelverkan med klienterna

KONTAKTUPPGIFTER

Dagverksamhet Revet 040-5591 005

fornamn.efternamn@ovph.fi