Till innehållet

Du behöver inte vara ensam med dina ekonomiska bekymmer! Vi söker lösningarna tillsammans.

Ekonomirådgivningen är öppen utan tidsbokning var tredje torsdag kl. 12-15.

  • 01.02.2024
  • 22.02.2024
  • 14.03.2024
  • 04.04.2024
  • 25.04.2024
  • 16.05.2024
  • 06.06.2024

Plats: FPA, Vasa, Ekgården, Teräsgränden 1

Kom på besök eller ring tel. 040 482 6618.

Du kan diskutera i förtroende tillsammans med sakkunniga från FPA, vuxensocialarbete, ekonomi- och skuldrådgivningen, Navigatorn, utsökningen och diakoniarbete.