Till innehållet

Adoption av ett barn förutsätter alltid adoptionsrådgivning. Syftet med adoptionsrådgivning är att bevaka barnets intressen. Adoption är en rättslig åtgärd som innebär att en förälders rättigheter och skyldigheter överförs till adoptivföräldrarna. I sin adoptivfamilj får barnet samma juridiska ställning som ett biologiskt barn. Ett adoptionsförhållande kan inte hävas. 

Beskrivning av servicen

Rådgivning ges för såväl inhemsk som internationell adoption som adoption inom familjen. Den adoptionsrådgivning är avgiftsfri för klienterna.  

Kontaktuppgifter

Personer som vill inleda adoptionsrådgivning eller ställa frågor om adoption kan ta kontakt med barnatillsyningsmannen/socialarbetaren.

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Ledande socialarbetare, (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid), tfn. 040 179 3927

Socialarbetare, (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid), telefon  040 571 2430

Servicesekreterare (må – fre klo 9.00 – 15.00). Tfn. 040 486 1073 

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Magdalena Abrams, adoptionsrådgivare
magdalena.abrams@ovph.fi, tfn. 040 805 1838

Länkar

Interpedia (endast på finska) 

Rädda Barnen rf

Relaterade tjänster