Till innehållet

Barn som behöver stödfamilj bor för det mesta i det egna hemmet, men vistas regelbundet hos stödfamiljen, till exempel en helg i månaden. En socialarbetare bedömer först barnfamiljens behov av stödfamilj, sedan söker man en lämplig stödfamilj till barnet och därefter inleds vistelserna. 

Stödfamiljens uppgift är att ge barnet trygghet, stöd, omsorg, uppmärksamhet och närvaro. Via stödfamiljen får barnet fler vuxenkontakter, nya erfarenheter och upplevelser. Med hjälp av en stödfamilj kan barnets familj få stöd och hjälp i en påfrestande situation och vardag. Uppdraget kan ge mycket glädje åt såväl barnet, dess familj som själva stödfamiljen. 

Nedan finns ett formulär där du kan anmäla ditt intresse utan att du förbinder dig till något. Skicka in formuläret antingen per post eller som mejl, därefter ringer vi upp och berättar mer och svarar på de frågor du har. Du kan naturligtvis också ringa oss.

Vanliga, trygga, friska vuxna med stabil livssituation och vanligt vardagsliv, kan bli stödfamilj. En barnfamilj, ett par utan barn eller en ensamboende kan fungera som stödfamilj. 

Stödfamiljer behövs till barn och unga i olika åldrar. Det viktigaste är att man har tid och engagemang över för ett extra barn, ett förhållningsätt till barn som kännetecknas av förståelse och empati samt förmåga att samarbeta med barnets föräldrar. Uppgiften förutsätter ingen särskild utbildning. 

Som stödfamilj får du en ekonomisk ersättning i form av arvode och kostnadsersättning för de dagar barnet vistats i familjen. Åt stödfamiljerna ordnas ett utbildnings- samt kamratstödtillfälle en gång i året. 

Den viktigaste samarbetspartnern är barnets föräldrar, med vilka stödfamiljen öppet skall diskutera frågor gällande barnet. Stödfamiljen kan vid behov alltid vara i kontakt med barnets ansvariga socialarbetare eller familjevårdsteamet om det är något stödfamiljen funderar över. 

Anställda inom familjevårdsteamet är med i inledande av vistelserna och fungerar som kontaktperson till stödfamiljen. 

Kontaktuppgifter

Familjevårdens handledare Monica Nyman, tfn. 040 144 7494, monica.nyman@ovph.fi

Familjevårdens handledare Amanda Bäckman, amanda.backman@ovph.fi, 040 805 1524

Chef för familjevården Jouni Riitijoki, tfn. 040 486 2419,  jouni.riitijoki@ovph.fi 

Sakkunnig i utvecklingspsykologi Pamela Antila, tfn. 040 632 4645,  pamela.antila@ovph.fi