Till innehållet

Förebyggande familjearbete Pippi riktar sig till barnfamiljer i Vasa, som upplever utmaningar och förändringar i vardagen och som behöver stöd eller råd i situationer som berör familjens vardag. Utmaningarna och frågorna behöver inte vara stora. Förebyggande familjearbete Pippi är en lågtröskelverksamhet!

Stöd i vardagen

Vi hjälper t.ex. när:

  • barnets dygnsrytm inte fungerar
  • barnets sätt att uttrycka känslor oroar
  • du som förälder behöver stöd i föräldraskapet

Genom Förebyggande familjearbete Pippi kan föräldrarna få stöd i sin roll som föräldrar, samtidigt som man använder ett lösningsfokuserat arbetssätt tillsammans med familjen.

Familjehandledaren träffar föräldrarna t.ex. hemma hos familjen, på familjehandledarens kontor, på barnets dagvårdsplats, i en lekpark eller där föräldrarna själva önskar.

Förebyggande familjearbete Pippi är avgiftsfritt och erbjuds barnfamiljer under en tre månades period. Stödet ges alltid på basen av gemensam överenskommelse med familjen.

Ta kontakt

Besöksadress: Familjecentret, Dammbrunnsvägen 4, byggnad 8, 1. vån., 65100 Vasa

E-post: forebyggandefamiljearbete@ovph.fi

Förebyggande familjearbete Pippi, familjehandledare tel. 040 3575684

Du hittar oss också på Instagram @ovph_perhetyopeppi_famarbpippi