Till innehållet

Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdades funktionsförmåga, vårdbehovets mängd samt hur bindande och krävande vården är.

Till ansökan om stöd för närståendevård fogas läkarutlåtande, av vilket framgår vårdtagarens dagliga vårdbehov. Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omvårdnad som är möjlig att ordna i vårdtagarens hem.

Vården bör vara mer bindande och krävande än normal omsorg mellan medlemmar i en familj. Stödet beviljas ej om hjälpbehovet bara gäller matlagning, städning eller hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet. I bedömningen beaktas familjens normala interna ansvar och förälderns sedvanliga ansvar för sitt barn. Vårdbehovet utreds alltid från fall till fall. Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pension. Stöd för närståendevård beviljas enligt budgeterade medel.

Ansökan om stöd för närståendevård under 65 år (E-tjänst)

Kontaktuppgifter

Österbottens välfärdsområde

Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon

Du kan ringa till rådgivnings- och handledningstelefonen vardagar kl. 9-11 om du har frågor om närståendevård. 

Tel. 040 805 1772

 • 0-17 år:                                  040 805 1384 och 044 721 7716
 • 18 – 64 år:                             050 523 3432

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10.

Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Strengbergsgatan 1 D
PB 111
68600 JAKOBSTAD

 • 0-17 år:      040 805 1384
 • 18-64 år:   050 523 3432

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10.

Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Strengbergsgatan 1 D
PB 111
68600 JAKOBSTAD

 • 0-17 år:      044 721 7716  
 • 18-64 år:   050 523 3432

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10.

Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Strengbergsgatan 1 D
PB 111
68600 JAKOBSTAD

 • 0-64 år:      040 168 5379

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10.

Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Strengbergsgatan 1 D
PB 111
68600 JAKOBSTAD

0-17 år:

 • finskspråkiga 040 545 6445
 • svenskspråkiga efternamn A-H 040 489 6051 och efternamn I-Ö 040 640 3168

18-64 år:

 • efternamn A-K + svenskspråkiga 040 742 7092
 • efternamn L-Ö + Lillkyro 040 837 3350

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10.

Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Korsholmsesplanaden 44, 3. våning
PB 241
65101 VASA

0-17 år:

 • efternamn A-H 040 489 6051
 • efternamn I-Ö 040 640 3168

18-64 år:   044 424 9211

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10.

Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Korsholmsesplanaden 44, 3. våning
PB 241
65101 VASA

 • 0-17-vuotiaat:              040 183 5867, telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10.
 • 18-64-vuotiaat:           040 805 1772 , rådgivnings- och handledningstelefonen vardagar kl. 9-11

Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Korsholmsesplanaden 44, 3. våning
PB 241
65101 VASA

 • 0-17 år:              040 183 6100 
 • 18-64 år:           040 650 8123

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9-10.

Österbottens välfärdsområde
Funktionshinderservice
Korsholmsesplanaden 44, 3. våning
PB 241
65101 VASA