Till innehållet

Servicens innehåll

Hemvården hjälper klienten med dagliga aktiviteter enligt individuellt behov. Hemvården kan vara temporär eller långvarig hjälp. Klientens personliga vård och omsorg bygger på en utredning av servicebehovet.  Klientens behov avgör hur ofta besök görs och vilken form av hjälp han eller hon får.

Som bedömningsinstrument använder vi RAI-soft funktionsmätaren. På detta vis kan vi utreda alla klienters hjälpbehov på lika villkor.

Vanliga uppgifter inom hemvården:

  • Hjälp vid måltider och uppvärmning av mat 
  • Hjälp med att tvätta sig och ta hand om den personliga hygienen 
  • Hjälp med påklädning och byte av kläder 
  • Läkemedelsbehandling: dosering och administrering av läkemedel i tablett- eller injektionsform vid rätt tidpunkt 
  • Medicinska mätningar såsom mätning av blodsocker och blodtryck 
  • Individuella vårdåtgärder såsom sårvård och katetrering 

Ta kontakt

Ny klient:
Kartläggningsteamet vardagar kl. 9-11 och 12-14  tfn 06 218 2152,
Korsholmsesplanaden 33, 65100 Vasa

Nuvarande klient:
kontakta servicehandledaren i ditt område
telefontider må kl. 12–14, ti-fr kl. 9–11

Område 1Karta hemvårdsområde 1 (pdf) 
Centrum norra, östra, västra tfn 040 486 2575 

Område 2Karta hemvårdsområde 2 (pdf) 
Brändö, Storviken tfn 040 523 3029 

Område 3Karta hemvårdsområde 3 (pdf) 
Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs tfn 040 549 5781 
Kilskiftet, Melmo tfn 040 530 4703 

Område 4Karta hemvårdsområde 4 (pdf) 
Vöråstan, Centrum Station, Berggatan 2-4 bostäder 0001-422 tfn 040 196 2402 
Sundom, Vasklot tfn 040 196 2402

Område 5 Karta hemvårdsområde 5 (pdf) 
Lillkyro tfn 040 530 4703 
Gerby, Västervik, Dragnäsbäck (gräns Spetsgatan), Infjärden tfn 040 523 3029 
Dragnäsbäck, Hemstrand, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr tfn 040 530 4703

Område 6Karta hemvårdsområde 6 (pdf) 
Sandviken, Sunnanvik, Högbacken tfn 040 771 7134 

Område 1-6 fax 06 317 1078

Ny klient:
Servicehandledning Helmi, vardagar kl. 8.30–11.30, tel. 06 786 2660
Runebergsgatan 9, Nykarleby, Mathesiusgatan 9

Nuvarande klient:
kontakta servicehandledaren i ditt område
Jakobstads hemvård, team 1 och 6, tel. 040 805 1375
Jakobstads hemvård, team 2 och 4, tel. 040 805 1578
Jakobstads hemvård, team 3, 5 och 7, tel. 040 805 1936

Ny klient:
Servicehandledning Helmi, vardagar kl. 8.30–11.30, tel. 06 786 2660
Runebergsgatan 9, Nykarleby, Mathesiusgatan 9 

Nuvarande klient:
Esse, Purmo och Bennäs
Telefontid vardagar kl. 9–11  
Tel. 050 528 8052

Ny klient:
Servicehandledning Helmi, vardagar kl. 8.30–11.30, tel. 06 786 2660
Runebergsgatan 9, Nykarleby, Mathesiusgatan 9 

Nuvarande klient:
Telefontid vardagar kl. 9–11  
Tel. 040 805 1970 (fredagar tel. 050 528 8052)

Ny klient:
Servicehandledning Helmi, vardagar kl. 8.30–11.30, tel. 06 786 2660
Runebergsgatan 9, Nykarleby, Mathesiusgatan 9 

Nuvarande klient:
Östra, Västra och Centrum
tel. 050 362 6446

Jeppo och Munsala 
tel. 040 805 1970

Korsholm telefontid vardagar kl. 9–11  

Smedsby och Replot
puh. 06 218 4171

Norra Korsholm, Kvevlax, Helsingby och Solf
puh. 06 218 4182

Telefontid: måndag-fredag, kl 9-11

Servicehandledare tfn 050 526 1169 eller 040 648 7825
Malmgatan 5, 66100 Malax

Vörå: tfn 040 648 8628, vardagar kl. 9–11
Öurvägen 31, 66800 Oravais/Vöråvägen 7, 66600 Vörå

Servicehandledare telefontid kl. 8–10,
Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes centrum, Kaskö: tfn 050 345 4947

Norra Yttermark, Övermark, Pörtom, Nämpnäs, Tjärlax, Västra byarna: tfn 040 160 0673

Servicehandledare telefontid må-fr kl. 8-10
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Kristinestad, Tjöck, Mörtmark, Sideby, Ömossa,Kallträsk, Skaftung, Henriksdal, Härkmeri, Uttermossa tfn.040 610 9112

Lappfjärd, Perus, Dagsmark, Korsbäck, tfn. 040 350 8067

Intervallvård och boendeansökningar: tfn. 040 350 8067

Servicehandledare tfn 050 345 4947, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Telefontid: måndag-fredag, kl 9-11

Servicehandledare, tel. 040 648 7825 eller 050 526 1169
Malmgatan 5, Malax

Telefontid under vardagar kl 9-11
Servicehandledare, tfn 050 548 9553, 040 525 9191

Vallinmäentie 43, 66400 Laihela

Ny klient: tfn 040 620 2870