Till innehållet

Barn, unga och familjer

Här hittar du information om den service som välfärdsområdet erbjuder barn, unga och familjer. Grubblar du på ditt föräldraskap och ditt barns välmående? Det förebyggande familjearbetet, barnrådgivningen eller skolhälsovården kan stå till hjälp. När ditt barn insjuknar ska du först ta kontakt med vårdbedömningen.

Två barn som ligger i sängen. De bläddrar igenom en surfplatta.

Barn, unga och familjer

Professionella oroliga över barn och unga som vejpar och använder e-cigaretter

– Det som är mest oroväckande med e-cigaretterna är att de innehåller ämnen som är farliga för hälsan och att vi fortfarande saknar långsiktig forskning på biverkningarna, berättar Tiina Ekholm, ansvarig skolläkare.

Pålitlig information om e-cigaretter