Till innehållet

Du kan få hjälp av en vårdare från hemservice för barnfamiljer om du behöver hjälp i hemmet och har ett eller flera barn som inte är i dagvård. Du kan till exempel behöva hjälp med barnskötsel för att kunna uträtta ärenden eller vara trött och behöver få vila. 

En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer. 

Hemservice kan ges tillfälligt eller under längre tid på basen av bedömning över servicebehovet eller klientplan. 

Klienten betalar en månadsavgift för hemservicen som baserar sig på bruttoinkomsterna, familjens storlek och servicekvantiteten eller en besöksavgift som baserar sig på besökets längd (förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården). 

Kriterier för beviljande av hemservice 

 • Det finns under 18 åriga barn i familjen 
 • Särskilt hjälpbehov som berör graviditet eller förlossning 
 • Flerlingsfamiljer 
 • En förälders överraskande insjuknande, utmattning eller annan krissituation i familjen 
 • Terapeutisk och pedagogisk vägledning för barn 
 • Behärskande och stärkande av familjens vardagsrutiner 
 • Akuta förändringar i livet och stödande av familjens egen funktionsförmåga i förändringssituationer 
 • Stödande av växelverkan mellan förälder och baby 
 • Skada eller långvarig sjukdom hos föräldern eller barnet 
 • Stödande och handledande av familjer som lider risk för utslagning 
 • Annat särskilt behov som utvärderas tillsammans med andra instanser som arbetar med familjer 

Hemservice för barnfamiljer beviljas inte i följande situationer 

 • Vård av barn som akut insjuknat, ifall föräldern har rätt att stanna hemma och sköta barnet 
 • Enbart städning 
 • Dagvård är den primära servicen för enbart barnomsorgsbehov i fråga om barn i dagvårdsålder 
 • Barnomsorgsbehov för små skolbarn som beror på morgon-, eftermiddags- och semestertider 
 • P.g.a. distansarbete som utförs hemma, studier eller hobbyn 
 • För sjukvårdsliga situationer, t.ex. givande av medicin 

Blankett

 • Ansökan om barn-och familjeservice 

Telefonkommunikation 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Hemservice för barnfamiljer hemserviceledaren, telefontid må – to kl 8.30 – 13.00 och fre kl 8.30 – 11.00. Telefon  040 483 6487

Hemservice för barnfamiljer hemserviceledaren, telefontid må – to kl 8.30 – 13.00 och fre kl 8.30 – 11.00. Telefon  040 483 6487

Besöksadress: Besöksadress: Enheten för familjetjänster, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Susann Rintamäki, ledande familjehandledare, enheten för familjetjänster, tfn. 044 787 7280 

Socialarbetare:

Telefontid/tidsbokning vardagar kl. 8.30–9.30. 
Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Susanne Lindh,  socialarbetare må, ons, to, tel. 06 218 7411 
Susanne Amoako, socialarbetare  må–fre, tel. 06 218 7409