Till innehållet

Skolhälsovårdens innehåll

I skolhälsovård ingår:

  • Uppföljning av elevens uppväxt och utveckling samt främjande av hälsa och välbefinnande
  • Stöd till föräldrarna i fostringsarbetet
  • Att känna igen behov av stöd och undersökning av eleven samt vid behov handledning till fortsatt undersökning och -vård
  • att främja och följa upp en hälsosam och trygg skolmiljö samt läroanstaltens välbefinnande
  • yrkesöverskridande elevvårdsarbete
  • munhälsovård
  • specialundersökningar som är nödvändiga för fastställande av elevens hälsotillstånd

Vid akuta ärenden som kräver läkarvård vänder du dig till din egen hälsostation. Tidsbokning till skolläkare sker via skolhälsovårdaren.

Hälsoundersökningar

I skolhälsovården ingår årliga hälsogranskningar, varav hälsogranskningarna på årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I hälsogranskningarna ingår alltid individuell hälsorådgivning.

Vi önskar att föräldrarna/vårdnadshavare deltar i de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen. Föräldrarna är även välkomna till andra granskningar.

I de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen bedömer skolhälsovårdaren och en läkare tillsammans elevens hälsa och välmående och även hela familjens välmående. I granskningen diskuterar vi med familjen kring olika teman samt kring lärarens bedömning av hur eleven klarar sig i skolan.

Under granskningen på 8 årskursen kontrolleras elevens hälsa även med tanke på fortsatta studier och val av yrke.

Blanketter för hälsogranskningarna
Läs mer

Du kan läsa mer om det nationella vaccinationsprogrammet via länken nedan.

Föra barnet på tal -metoden

I skolhälsovården för vi stegvis in metoden Föra barnet på tal. Tanken bakom metoden är att ge stöd åt barnet och dess familj för att klara av stora och små förändringar eller svårigheter som uppstår i vardagen, exempelvis i samband med ett barns skolgång, i mobbningssituationer, vid skolfrånvaro, vid förändringar i barnets eller föräldrarnas hälsotillstånd, eller vid flytt till en annan ort. Mycket i barns- och ungas liv kan påverka deras mående. Avsikten är att försöka se till så att svårigheterna inte blir för övermäktiga.  

Metoden består av diskussioner och vid behov även av det vi kallar rådslag. Under diskussionerna får man tillsammans med professionella prata om familjens- och barnets vardag. Rådslag ordnas om man i samband med diskussionerna upptäcker att familjen och barnet behöver mera stöd. Till sådana rådslag bjuds personer med från familjens eget nätverk och dessa kan tillsammans med familjen planera åtgärder som är till stöd i vardagen.

Läs mer om Föra barnet på tal metoden

Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården

Inom hälsovårdens tjänster ska man alltid utreda ett minderårigt barns och en minderårig ungdoms åsikt om sin vård när det är möjligt med avseende på hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.

Du kan läsa mer om ämnet här.

Ta kontakt

Telefonnummer

Centralskolan, Nedervetil skola och Terjärv skola, tfn 050 329 9473
Ådalens skola, tfn 050 362 9954

Postadress

Skolhälsovården Kronoby
Larsmo Välfärdsstation/Diana Hagman
Videvägen 2B
68570 Larsmo

Telefonnummer

Skol- och studerandetelefonrådgivning måndag-fredag 8.00-9.00 tfn 06 786 1235

Postadress

Skolhälsovården Jakobstad/Pedersöre/Larsmo/Nykarleby
Larsmo Välfärdsstation/Diana Hagman
Videvägen 2B
68570 Larsmo

Telefonnummer

Petterinmäen koulu
Tfn 050 413 0171, telefontid mån-fre kl. 8.00-8.30

Tegengrenskolan och Koskeby skola 
Tfn 044 727 1253, telefontid kl. 8.00-8.30

Centrumskolan och Rökiö skola
Tfn 040 352 5285, telefontid mån-fre kl. 8.00-8.30

Karvsor skola, Kimo skola och Maxmo Kyrkoby skola
Tfn 044 727 7310, telefontid mån, tor-fre kl. 8.00-8.30

Postadress

Centrumskolan i Oravais
Skolhälsovården
Skolvägen 39
66800 Oravais

Karvsor skola
Skolhälsovården
Vöråvägen 1417
66710 Kaitsor

Kimo skola
Skolhälsovården
Kimovägen715
66810 Kimo

Koskeby skola
Skolhälsovården
Härmävägen 3
66600 Vörå

Maxmo kyrkoby skola
Skolhälsovården
Tottesund 364
66640 Maxmo

Petterinmäen koulu
Skolhälsovården
Kaurajärvivägen 1944
62395 Pettersbacka

Rökiö skola
SSkolhälsovården
Lotlaxvägen 7
66600 Vörå

Tegengrenskolan
Skolhälsovården
Härmävägen 3
66600 Vörå

Skolhälsovårdarnas telefontider:

Korsholms högstadium må–fre kl. 11–11.30 tfn 06 218 4021

Mustasaaren Keskuskoulu åk 4-9 må–fre kl. 11–11.30 tfn 06 218 4057

Mustasaaren Keskuskoulu åk 1-3 mån-tors kl. 11-11.30 tfn. 044 424 9298

Pilotti må–fre kl. 11–11.30 tfn 06 218 4057

Touvilan koulu må–tors kl. 11–11.30 tfn 044 424 9298

Smedsby-Böle skola må–fre kl. 11–11.30 tfn 044 727 7900

Kvevlax lärcenter må-ons kl. 8–8.30 tfn 050 518 1098

Helsingby skola må–tors kl. 8–8.30 tfn 044 727 7917

Norra Korsholms skola må–fre kl. 11–11.30 tfn 044 727 7907

Solf skola må–to kl. 8–8.30 tfn 044 727 7917

Tölby-Vikby skola må–to kl. 8–8.30 tfn 044 727 7917

Replot-Björkö skola och Vallgrund skola må–ti och to–fr kl. 11–11.30 tfn 044 727 7310

6-åringar

6-åringar, Replot-Vallgrund skola, tfn 044 727 7310 må–ti och to–fr kl. 11–11.30

6-åringar, Norra Korsholms skola, tfn 044 727 7907 må–ti och to–fr kl. 11–11.30

6-åringar, Smedsby-Böle skola, tfn 044 727 7907 må–ti och to–fr kl. 11–11.30

6-åringar, Kvevlax lärcenter, tfn 050 518 1098 må-on kl. 8–8.30

Finskspråkiga 6-åringar, tfn 044 424 9298 må–to kl. 11–11.30

Barnrådgivningen, 6-åringar i Solf, Helsingby och Tölby-Vikby tfn 06 327 7494 kl. 8–12

Borgaregatans skola tfn 040 353 0179
Borgaregatan 13, 65230 Vasa
Mottagning: måndag – fredag

Gerby skola tfn 040 148 5873
Västerviksvägen 27, 65280 Vasa
Mottagning: måndag – tisdag, fredag

Haga skola tfn 040 674 0794
Gustav III:s stig 2, 65380 Vasa
Mottagning: torsdag – fredag

Hietalahden koulu tfn 040 186 2890
Travgatan 9, 65100 Vasa
Mottagning: onsdag – fredag

Huutoniemen koulu tfn 040 523 1507
Mannerheimvägen 41, 65320 Vasa
Mottagning: måndag-onsdag och fredag

Isolahden koulu tfn 040 829 1173
Bollgatan 17, 65230 Vasa
Mottagning: onsdag – fredag

Keskuskoulu tfn 040 707 1183
Rådhusgatan 39-43, 65100 Vasa
Mottagning: måndag – fredag

Kristillinen koulu tfn 040 523 1507
Smedsbyvägen 4, 65100 Vasa
Mottagning: torsdag

Länsimetsän koulu tfn 040 673 9222
Västerskogsvägen 10, 65280 Vasa
Mottagning: måndag, onsdag-fredag

Merenkurkun koulu tfn 040 197 7502
Kyrkoesplanaden 33, 65100 Vasa
Mottagning: måndag-fredag

Merikaarron koulu tfn 050 339 6921
Merikartvägen 774, 66510 Vasa
Mottagning: onsdag

Nummen koulu tfn 040 186 2890
Jaktstigen 4, 65370 Vasa
Mottagning: måndag-tisdag

Onkilahden yhtenäiskoulu (skola) tfn 040 485 9855
Berggatan 7, 65100 Vaasa
Mottagning: måndag-tisdag och torsdag-fredag

Onkilahden yhtenäiskoulu (högstadium) tfn 040 591 8743
Berggatan 11, 65100 Vasa
Mottagning: måndag-fredag

Savilahden yhtenäiskoulu tfn 050 339 6921
Savilahdentie 1-5, 66500 Lillkyro
Mottagning: måndag, tisdag, torsdag och fredag

Steinerkoulu p. 040 485 9855
Fiskaregatan 14, 65100 Vasa
Mottagning: onsdag

Sundom skola tfn 040 148 5873
Sundom LärCenter
Sundomvägen 13, 65410 Sundom
Mottagning: onsdag – torsdag

Suvilahden koulu tfn 040 161 4153
Teirgatan 2, 65350 Vasa
Mottagning: måndag-torsdag

Tervajoen koulu tfn 040 121 6632
Malamontie 2, 66440 Tervajoki
Mottagning: torsdag-fredag jämna veckor

Variskan yhtenäiskoulus åk 1-6 tfn 040 829 1173
Gamla Vasagatan 20, 65370 Vasa
Mottagning: onsdag-torsdag

Variskan yhtenäiskoulu åk 7-9 tfn 040 161 6336
Gamla Vasagatan 20, 65370 Vasa
Mottagning: måndag-fredag

Vasa övningsskola tfn 040 574 5333
Kyrkoesplanaden 11-13, 65100 Vasa
Mottagning: måndag – fredag

Vikinga skola tfn 040 674 0794
Idrottsgatan 10, 65200 Vasa
Mottagning: måndag – onsdag

Elektroniska tjänster

Föräldrar kan boka en tid elektroniskt för barnets 1:a klass och 5:e klass omfattande hälsoundersökningar samt för 7: e klassens hälsoundersökning. Det går även att boka 30 minuters tider, till exempel för ett vaccinationsbesök. Förutom att boka tider kan föräldrar skicka meddelande via e-hälsotjänsten till hälsovårdaren rörande barnets hälsa, ändra eller avboka tider. Avbokning måste göras senast 1 dag före bokad tid.

Som förälder måste du först aktivera dina egna elektroniska tjänster, för att du skall kunna uträtta ärenden för ditt barn. Du behöver bank-ID eller ett mobilcertifikat för att logga in på tjänsten. Efter att du loggat in skall du först aktivera dina egna elektroniska tjänster under: Samtyckesblankett för e-hälsotjänster

Att representera ett barn:

Observera att du måste byta ditt barn till klient

• I högra hörnet på sidan väljer du ditt eget namn (på telefonen, en mänsklig figur i det övre högra hörnet på sidan), som öppnar en meny där du kan välja: Auktorisera dig via Suomi. fi-tjänst.

Kuvituskuva sähköisestä asioinnista.

• Välj det barn du vars ärende du sköter. Om du representerar ditt barn för första gången skall du också aktivera e-tjänsterna för barnets räkning under samtyckesblankett för e-tjänster. Genom att fylla i blanketten tillåter du online tjänster , SMS-tjänst och bokning av tider.

Efter att du har aktiverat e-hälsotjänsten kan du boka en tid för barnets hälsokontroll, eller så kan du skicka och läsa meddelanden från meddelandesektionen. Du kan även se tider som är reserverade för barnet och du kan ändra den tid du har bokat eller avboka.

Åk 7-9 och gymnasiet tfn 040 714 8910
Länsitie 62, 66400 Laihela
Mottagning: mån-fre

Hulmin koulu tfn 040 168 9136
Hulmintie 28, 66400 Laihela
Mottagning: ons

Isonkylän koulu tfn 040 538 9316
Isonkyläntie 20, 66450 Jakkula
Mottagning: ons, udda veckor

Kirkonkylän koulu tfn 040 538 9316
Rudontie 15, 66400 Laihela
Mottagning: mån-tis, jämna veckor även onsdagar

Kylänpään koulu tfn 040 168 9136
Iippomäentie 2, 66460 Haapala
Mottagning: tor-fre, udda veckor

Perälän koulu tfn 040 168 9136
Wiikintie 1, 66400 Laihela
Mottagning: mån-tis

Rauhalan koulu tfn 040 538 9316
Rauhalantie 4, 66400 Laihela
Mottagning: tor-fre

Elektroniska tjänster

Du kan göra ett avtal för uträttande av elektroniska tjänster, samt skicka meddelanden elektroniskt via länken här nere.

Högstadiet i Petalax:

Mottagning onsdag-fredag (andra mottagningsdagar meddelas via Wilma). Telefontid ons-fre kl. 8.10-8.40, tfn 050 321 4920.

  • Mottagning utan tidsbeställning måndag, onsdag, fredag kl. 10.45-11.45 vid Högstadiet i Petalax. Undantag meddelas på Wilma.
  • Preventivmottagning för elever och studerande sköts av hälsovårdaren på högstadiet onsdag-fredag. Tid för detta bokas per telefon eller Wilma.

Lågstadiet i Petalax:

Mottagning varannan torsdag. Datum meddelas via Wilma. Telefontid mån-fre kl. 10-14 tfn. 040 503 5791.

Yttermalax skola:

Mottagning alla måndagar samt första och tredje onsdagen samt andra och fjärde torsdagen i månaden. Vid behov fredagar. Skolan meddelas vid eventuella förändringar. Telefontid mån-fre kl. 8-8.30 tfn 050 327 3915

Övermalax skola:

Mottagning alla tisdagar samt andra och fjärde onsdagen i månaden. Vid behov oftare. Meddelar skolan vid eventuella förändringar. Telefontid mån-fre kl. 8-8.30 tfn 050 327 3915

Molpe skola:

Mottagning första och tredje torsdagen i månaden. Meddelar skolan vid eventuella förändringar. Telefontid mån-fre kl. 8-8.30 tfn 050 327 3915

Taklax skola:

Mottagning två torsdagar/månad. Skolan meddelas vilka dagar. Telefontid mån, tis, tor och fre kl. 12-12.30 tfn 050 464 1646

Korsnäs kyrkoby skola:

Mottagning tisdagar eller enligt behov. Telefontid mån, tis, tor och fre kl. 12-12.30 tfn 050 464 1646

Finska skolan i Malax – Maalahden suomenkielinen koulu:

Mottagning 2-3 fredagar/termin, datum meddelas via Wilma. Telefontid mån-fre kl. 12-12.30 tfn 050 592 3850

Bergö skola:

Mottagning onsdagar eller torsdagar. Datum meddelas via Wilma. Telefontid mån-fre kl. 12-12.30 tfn. 040 650 8029

Telefon: 06 218 7644

Telefontid: Måndag , onsdag , fredag kl. 08.15-9.00.

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 8.00-12.00. Du blir uppringd senast följande vardag.

Adress: Skolgränd 9E, 64200 Närpes

Skolhälsovårdarna är anträffbara på Hälsohuset enligt tidsbeställning. Om du önskar boka tid till skolhälsovårdare kan du ringa eller besöka oss på Hälsohuset. Wilmameddelande är också möjligt att skicka om ärendet inte är brådskande. Vi läser Wilma de dagar vi är i jobb.

Tid till skolläkare ges av hälsovårdare.

Mottagning enligt följande:

I och III tisdagen i månaden:                  Pjelax skola

Måndag varje vecka:                               Stenbackens skola

Torsdag varje vecka:                                Mosebacke skola

I och III torsdagen i månaden:               Övermark skola

II och IV tisdagen i månaden:                 Västra Närpes skola

II och IV torsdagen i månaden:               Pörtom skola

I och III onsdagen i månaden:                 Yttermark skola

Måndag – fredag:                                     Närpes högstadieskola

Skolhälsovårdare: Gerd Metsäranta

Skolhälsovårdarens rum, där mottagningen av eleverna sker, finns ei HVC byggnaden bredvid skolan

Skolhälsovårdaren kan också kontaktas på Kaskö hälsostation vardagar kl. 8.30 – 10.00 tfn 045 232 2200

Kristinestads skola: Hälsovårdarens mottagning onsdagar kl. 9-13, tfn 040 705 2339

Lappfjärds skola: Hälsovårdarens mottagning onsdagar kl. 9-13, tfn 040 198 3868

Härkmeri skola: Hälsovårdarens mottagning fredag k.l 9-13 var tredje vecka, tfn 040 198 3868
Kantakaupungin koulu: Hälsovårdarens mottagning måndag och torsdag kl. 9-13, tfn 040 705 2339

Kristiinaseudun koulu: Hälsovårdarens mottagning måndag kl. 9-15 och fredag 9-13, tfn 040 5450337

Kristinestads högstadieskola: Hälsovårdarens mottagning tisdagar kl. 9-15, tfn 040 5450337

Tid till skolläkare ges av hälsovårdare

Skolhälsovårdens avdelningsskötare:

Överskötare Susann Granlund, tel. 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi