Till innehållet

Skolhälsovårdens innehåll

I skolhälsovård ingår:

 • Uppföljning av elevens uppväxt och utveckling samt främjande av hälsa och välbefinnande
 • Stöd till föräldrarna i fostringsarbetet
 • Att känna igen behov av stöd och undersökning av eleven samt vid behov handledning till fortsatt undersökning och -vård
 • att främja och följa upp en hälsosam och trygg skolmiljö samt läroanstaltens välbefinnande
 • yrkesöverskridande elevvårdsarbete
 • munhälsovård
 • specialundersökningar som är nödvändiga för fastställande av elevens hälsotillstånd

Vid akuta ärenden som kräver läkarvård vänder du dig till din egen hälsostation. Tidsbokning till skolläkare sker via skolhälsovårdaren.

Hälsoundersökningar

I skolhälsovården ingår årliga hälsogranskningar, varav hälsogranskningarna på årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I hälsogranskningarna ingår alltid individuell hälsorådgivning.

Vi önskar att föräldrarna/vårdnadshavare deltar i de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen. Föräldrarna är även välkomna till andra granskningar.

I de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen bedömer skolhälsovårdaren och en läkare tillsammans elevens hälsa och välmående och även hela familjens välmående. I granskningen diskuterar vi med familjen kring olika teman samt kring lärarens bedömning av hur eleven klarar sig i skolan.

Under granskningen på 8 årskursen kontrolleras elevens hälsa även med tanke på fortsatta studier och val av yrke.

Blanketter för hälsogranskningarna
Läs mer

Du kan läsa mer om det nationella vaccinationsprogrammet via länken nedan.

Föra barnet på tal -metoden

I skolhälsovården för vi stegvis in metoden Föra barnet på tal. Tanken bakom metoden är att ge stöd åt barnet och dess familj för att klara av stora och små förändringar eller svårigheter som uppstår i vardagen, exempelvis i samband med ett barns skolgång, i mobbningssituationer, vid skolfrånvaro, vid förändringar i barnets eller föräldrarnas hälsotillstånd, eller vid flytt till en annan ort. Mycket i barns- och ungas liv kan påverka deras mående. Avsikten är att försöka se till så att svårigheterna inte blir för övermäktiga.  

Metoden består av diskussioner och vid behov även av det vi kallar rådslag. Under diskussionerna får man tillsammans med professionella prata om familjens- och barnets vardag. Rådslag ordnas om man i samband med diskussionerna upptäcker att familjen och barnet behöver mera stöd. Till sådana rådslag bjuds personer med från familjens eget nätverk och dessa kan tillsammans med familjen planera åtgärder som är till stöd i vardagen.

Läs mer om Föra barnet på tal metoden

Ta kontakt

Kronoby går med i Österbottens välfärdsområde den 1.1.2023. Serviceställena och personalen är de samma i Kronoby, men sätten att ta kontakt kan ändra.

Centralskolan, Nedervetil skola och Terjärv skola, tfn 050 329 9473

Ådalens skola, tfn 050 362 9954

Skol- och studerandetelefonrådgivning måndag-fredag 8.00-9.00 tfn 06 786 1235

Petterinmäen koulu, Campus Norrvalla: Vörå samgymnasium och Norrvalla folkhögskola och Norrvalla idrottsinstitut
Tfn 050 413 0171, telefontid kl.8-9

Tegengrenskolan, Rökiö skola, Koskeby skola 
Tfn 044 727 1253, telefontid kl.8-8.30

Karvsor skola, Kimo skola, Maxmo Kyrkoby skola, Särkimo skola, Centrumskolan och Oravaisten Suomenkielinen koulu
Tfn 044 727 1203, telefontid kl.8-8.30

Skolhälsovårdarnas telefontider:

Korsholms högstadium må–fre kl. 11–11.30 tfn 06 218 4021

Mustasaaren Keskuskoulu åk 4-9 må–fre kl. 11–11.30 tfn 06 218 4057

Mustasaaren Keskuskoulu åk 1-3 mån-tors kl. 11-11.30 tfn. 044 4249298

Pilotti må–fre kl. 11–11.30 tfn 06 218 4057

Touvilan koulu må–tors kl. 11–11.30 tfn 044 4249298

Smedsby-Böle skola må–fre kl. 11–11.30 tfn 044 727 7900

Kvevlax lärcenter må-ons kl. 8–8.30 tfn 050 518 1098

Helsingby skola må–tors kl. 8–8.30 tfn 044 727 7917

Norra Korsholms skola må–fre kl. 11–11.30 tfn 044 727 7907

Solf skola må–to kl. 8–8.30 tfn 044 727 7917

Tölby-Vikby skola må–to kl. 8–8.30 tfn 044 727 7917

Replot-Björkö skola och Vallgrund skola må–ti och to–fr kl. 11–11.30 tfn 044 727 7310

6-åringar

6-åringar, Replot-Vallgrund skola, tfn 044 727 7310 må–ti och to–fr kl. 11–11.30

6-åringar, Norra Korsholms skola, tfn 044 727 7907 må–ti och to–fr kl. 11–11.30

6-åringar, Smedsby-Böle skola, tfn 044 727 7907 må–ti och to–fr kl. 11–11.30

6-åringar, Kvevlax lärcenter, tfn 050 518 1098 må-on kl. 8–8.30

Finskspråkiga 6-åringar, tfn 044 424 9298 må–to kl. 11–11.30

Barnrådgivningen, 6-åringar i Solf, Helsingby och Tölby-Vikby tfn 06 327 7494 kl. 8–12

Borgaregatans skola tfn 040 353 0179
Borgaregatan 13, 65230 Vasa
Mottagning: måndag – fredag

Gerby skola tfn 040 148 5873
Västerviksvägen 27, 65280 Vasa
Mottagning: måndag – tisdag, fredag udda veckor och måndag – tisdag jämna veckor

Haga skola tfn 040 674 0794
Gustav III:s stig 2, 65380 Vasa
Mottagning: torsdag – fredag

Hietalahden koulu p. 040 186 2890
Ravikatu 9, 65100 Vaasa
Vastaanotto: tiistai – perjantai

Huutoniemen koulu p. 040 523 1507
Mannerheimintie 41, 65320 Vaasa
Vastaanotto: ma, ti, ke ja parittomien viikkojen pe

Isolahden koulu p. 040 829 1173
Pallokatu 17, 65230 Vaasa
Vastaanotto: keskiviikko – perjantai

Keskuskoulu p. 040 707 1183
Raastuvankatu 39-43, 65100 Vaasa
Vastaanotto: maanantai – perjantai

Kristillinen koulu p. 040 523 1507
Sepänkyläntie 4, 65100 Vaasa
Vastaanotto: joka toinen to

Länsimetsän koulu p. 040 673 9222
Länsimetsäntie 10, 65280 Vaasa
Vastaanotto: ma,ti,ke,pe

Merenkurkun koulu p. 040 197 7502
Kirkkopuistikko 33, 65100 Vaasa
Vastaanotto: ke, to, pe ja parillisten viikkojen ti

Merikaarron koulu p. 050 339 6921
Merikaarrontie 774, 66510 Merikaarto
Vastaanotto: to

Nummen koulu
Eräpolku 4, 65370 Vaasa
p. 040 186 2890
Vastaanotto: ma-ti

Onkilahden yhtenäiskoulu (alakoulu) p. 040 485 9855
Vuorikatu 7, 65100 Vaasa
Vastaanotto: maanantai, keskiviikko – perjantai

Onkilahden yhtenäiskoulu (yläkoulu) p. 040 591 8743
Vuorikatu 11, 65100 Vaasa
Puhelinaika: ma–pe klo 9.30 – 10.00
Vastaanotto: maanantai – perjantai

Savilahden yhtenäiskoulu p. 050 339 6921
Savilahdentie 1, 66500 Vähäkyrö
Puhelinaika ma-pe klo 10.30-11.00
Vastaanotto: maanantai, keskiviikko – perjantai

Steinerkoulu p. 040 485 9855
Kalastajankatu 14, 65100 Vaasa
Vastaanotto: tiistai

Sundom skola tfn 040 148 5873
Sundom LärCenter
Sundomvägen 13, 65410 Sundom
Mottagning: onsdag – torsdag, udda veckor och onsdag – fredag, jämna veckor

Suvilahden koulu p. 040 161 4153
Teirinkatu 2, 65350 Vaasa
Vastaanotto: Ma, ke-pe

Tervajoen koulu p. 040 121 6632
Malamontie 2, 66440 Tervajoki
Vastaanotto: to-pe parilliset viikot

Variskan yhtenäiskoulus, alakoulu p. 040 829 1173
Vanhan Vaasan katu 20, 65370 Vaasa
Vastaanotto: ma,ti

Variskan koulu p. 040 161 6336
Vanhan Vaasan katu 20, 65370 Vaasa
Vastaanotto: maanantai – perjantai

Vasa övningsskola tfn 040 574 5333
Kyrkoesplanaden 11-13, 65100 Vasa
Mottagning: måndag – fredag

Vikinga skola tfn 040 674 0794
Idrottsgatan 10, 65200 Vasa
Mottagning: måndag – onsdag

Elektroniska tjänster

Föräldrar kan boka en tid elektroniskt för barnets 1:a klass och 5:e klass omfattande hälsoundersökningar samt för 7: e klassens hälsoundersökning. Det går även att boka 30 minuters tider, till exempel för ett vaccinationsbesök. Förutom att boka tider kan föräldrar skicka meddelande via e-hälsotjänsten till hälsovårdaren rörande barnets hälsa, ändra eller avboka tider. Avbokning måste göras senast 1 dag före bokad tid.

Som förälder måste du först aktivera dina egna elektroniska tjänster, för att du skall kunna uträtta ärenden för ditt barn. Du behöver bank-ID eller ett mobilcertifikat för att logga in på tjänsten. Efter att du loggat in skall du först aktivera dina egna elektroniska tjänster under: Samtyckesblankett för e-hälsotjänster

Att representera ett barn:

Observera att du måste byta ditt barn till klient

• I högra hörnet på sidan väljer du ditt eget namn (på telefonen, en mänsklig figur i det övre högra hörnet på sidan), som öppnar en meny där du kan välja: Auktorisera dig via Suomi. fi-tjänst.

• Välj det barn du vars ärende du sköter. Om du representerar ditt barn för första gången skall du också aktivera e-tjänsterna för barnets räkning under samtyckesblankett för e-tjänster. Genom att fylla i blanketten tillåter du online tjänster , SMS-tjänst och bokning av tider.

Efter att du har aktiverat e-hälsotjänsten kan du boka en tid för barnets hälsokontroll, eller så kan du skicka och läsa meddelanden från meddelandesektionen. Du kan även se tider som är reserverade för barnet och du kan ändra den tid du har bokat eller avboka.

 • Högstadiet och gymnasiet  040 714 8910
 • Kirkonkylän koulu, Rauhalan koulu och Isonkylän koulu 040 538 9316
 • Perälän koulu, Kylänpään koulu och Hulmin koulu 040 168 9136
Elektroniska tjänster

Du kan göra ett avtal för uträttande av elektroniska tjänster, samt skicka meddelanden elektroniskt via länken här nere.

Högstadiet i Petalax: mottagning onsdag-fredag (andra mottagningsdagar meddelas via Wilma). Tel. tid ons-fre kl. 8.10-8.40, tfn. 050 321 4920.

 • Mottagning utan tidsbeställning måndag, onsdag, fredag kl. 10.45-11.45 vid Högstadiet i Petalax. Undantag meddelas på Wilma.
 • Preventivmottagning för elever och studerande sköts av hälsovårdaren på högstadiet onsdag-fredag. Tid för detta bokas per telefon eller Wilma.

Lågstadiet i Petalax: mottagning varannan torsdag. Datum meddelas via Wilma. Tel. tid mån-fre kl. 10-14 tfn. 040 503 5791.

Yttermalax skola: mottagning alla måndagar samt 1.+3. onsdagen och 2.+ 4. torsdagen i månaden. Vid behov fredagar. Skolan meddelas vid eventuella förändringar. Tel. tid mån-fre kl. 8-8.30 tfn 050 327 3915

Övermalax skola: mottagning alla tisdagar samt andra och fjärde onsdagen i månaden. Vid behov oftare. Meddelar skolan vid eventuella förändringar. Tel. tid mån-fre kl. 8-8.30 tfn 050 327 3915

Molpe skola: mottagning 1. och 3. torsdagen i månaden. Meddelar skolan vid eventuella förändringar. Tel. tid mån-fre kl. 8-8.30 tfn 050 327 3915

Taklax skola: mottagning två torsdagar/månad. Skolan meddelas vilka dagar. Tel.tid mån, tis, tors och fre kl. 12-12.30 tfn 050 464 1646

Korsnäs kby: mottagning tisdagar eller enligt behov. Tel.tid mån, tis, tors och fre kl. 12-12.30 tfn 050 464 1646

Finska skolan i Malax – Maalahden suomenkielinen koulu: Vastaanotto 2-3 perjantaita/lukukausi, päivämäärät ilmoitetaan Wilman kautta. Puh. aika ma-pe klo. 12-12.30 puh. 050 592 3850

Bergö skola: mottagning varje vecka på onsdagar eller på torsdagar. Datum meddelas via Wilma. Tel. tid mån-fre kl. 12-12.30 tfn. 040 650 8029

Telefon: 06 218 7644

Telefontid: Måndag – onsdag – fredag kl. 08.15-9.00.

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 8.00-12.00. Du blir uppringd senast följande vardag.

Adress: Skolgränd 9E, 64200 Närpes

Skolhälsovårdarna är anträffbara på Hälsohuset enligt tidsbeställning. Om du önskar boka tid till skolhälsovårdare kan du ringa eller besöka oss på Hälsohuset. Wilmameddelande är också möjligt att skicka om ärendet inte är brådskande. Vi läser Wilma de dagar vi är i jobb.

Tid till skolläkare ges av hälsovårdare.

Mottagning enligt följande:

I och III tisdagen i månaden:                   Pjelax skola

Måndag varje vecka:                               Stenbackens skola

Torsdag varje vecka:                                Mosebacke skola

I och III torsdagen i månaden:                Övermark skola

II och IV tisdagen i månaden:                 Västra Närpes skola

II och IV torsdagen i månaden:               Pörtom skola

I och III onsdagen i månaden:                 Yttermark skola

Måndag – fredag:                                     Närpes högstadieskola

Skolhälsovårdare: Gerd Metsäranta

Mottagning på skolan onsdagar kl. 11.00 – 12.00.

Skolhälsovårdaren kan också kontaktas på Kaskö hälsostation vardagar kl. 8.30 – 10.00 tfn 045 232 2200

Kristinestads skola: Hälsovårdarens mottagning onsdagar kl. 9-13, tfn 040 705 2339

Lappfjärds skola: Hälsovårdarens mottagning onsdagar kl. 9-13, tfn 040 198 3868

Härkmeri skola: Hälsovårdarens mottagning fredag k.l 9-13 var tredje vecka, tfn 040 198 3868
Kantakaupungin koulu: Hälsovårdarens mottagning måndag och torsdag kl. 9-13, tfn 040 705 2339

Kristiinaseudun koulu: Hälsovårdarens mottagning måndag kl. 9-15 och fredag 9-13, tfn 040 5450337

Kristinestads högstadieskola: Hälsovårdarens mottagning tisdagar kl. 9-15, tfn 040 5450337

Tid till skolläkare ges av hälsovårdare

Överskötare Susann Granlund, tel. 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi