Till innehållet

Stöd i vardagen

Frågorna behöver inte alltid vara så stora. Vi hjälper t.ex. när

  • barnets dygnsrytm inte fungerar
  • barnets uttryckande av känslor oroar
  • beteendet hos en tonåring utmanar
  • du behöver stöd i föräldraskapet

Vi kan träffas t.ex. hemma, på rådgivningen, på ett café, på barnets dagvårdsplats eller i en lekpark. Enligt önskan kan vi även träffas på familjehandledarens kontor eller via videosamtal.

Vi ger stöd i föräldraskapet genom att lyssna och stöda föräldern i rollen. Vi kan vid behov även vara med vid besvärliga situationer för att ge praktiska förslag på hur familjen kunde hantera situationen.

Stödet ges alltid på basen av gemensamma överenskommelser med familjen.

Ta kontakt

Besöksadress: Dammbrunnsvägen 4, byggnad 8, 1. vån., 65100 Vasa

E-post: forebyggandefamiljearbete@ovph.fi

Förebyggande familjearbete Pippi, familjehandledare tel. 040 3575684

Vanliga frågor och svar

Vink: Det är normalt att barnet ibland föredrar den andra föräldern. Det här kan också variera så att barnet favoriserar den föräldern en viss tid och den andra en annan period.

För föräldern, som blir ”utanför”, är det bra att göra många olika saker med barnet så att det man gör med barnet inte blir begränsat till en sak. Om den ena föräldern tillbringar längre stunder med barnet än den andra, är det bra att försöka skapa stunder under dagen, då den andra föräldern också hinner tillbringa tid med barnet. Du kan också förbereda barnet på vad som komma skall genom att berätta att t.ex. på kvällen kommer den andra föräldern att ”hjälpa dig med tandtvättning och lägga dig och sova”.

Det är bra att stöda och uppmärksamma positivt den andra föräldern, som ”inte duger” åt barnet. Om barnet favoriserar dig, kan du stöda den andra föräldern genom att prata positivt on honom/henne, hur trevlig den andra föräldern är och hur han/hon ”också kan hjälpa dig fint i det här ärenden”. Du kritiserar visst inte den andra föräldern så att barnet hör det.