Till innehållet

Inom de familjerättsliga tjänsterna ger vi stöd till familjer i frågor som aktualiseras vid en skilsmässa eller separation. Då föräldrar separerar blir det bland annat aktuellt att avtala om vårdnaden, umgängesrätten och underhållet för de minderåriga barn som paret har tillsammans. 

Chef för barn- och familjeservice

Carola Lindén, tfn. 0447219004

carola.linden@ovph.fi

Administrativ chef (barn, familjer och barnskydd)

Elli-Noora Kapiala, tfn. 040 6871694

Relaterade tjänster