Till innehållet

Föräldraskap för ett barn kan erkännas vid mödrarådgivningen eller utredas hos barnatillsyningsmannen.

Föräldrar som inte är gifta kan göra föräldraskaps erkännande hos sin egen mödrarådgivning innan barnets födelse. Föräldraskaps erkännandet uppgörs i slutskedet av graviditeten (v. 30–32). 

Om föräldraskapet inte har erkänts under graviditeten eller om erkännandet har återkallats eller bestridits, inleder barnatillsyningsmannen en föräldraskaps utredning.  

Enligt föräldraskaps lagen kan barnatillsyningsmannen även utreda föräldraskapet då det gäller ett barn som fötts under ett äktenskap, om makarna begär en föräldraskaps utredning innan sex månader förflutit sedan barnet föddes. Denna utredning omfattar en rättsgenetisk faderskaps undersökning. 

Då erkännandet har fastställts uppstår mellan barnet och personen som erkänt föräldraskapet samt dennes släktingar ett rättsligt giltigt släktskap. Om föräldraskapet ej kan fastställas genom erkännande, kan föräldraskapet fastställas via domstol. Efter fastställ föräldraskap har barnet rätt till underhåll av båda föräldrarna samt rätt att ärva föräldrarna och släktingar. Barnet får rätt att träffa sina föräldrar och barnet kan få den andra förälderns efternamn efter att föräldraskapet fastställts.

Beskrivning av servicen

Om föräldraskapet ej fastställts under graviditeten vid mödrarådgivningen, kan du kontakta barnatillsyningsmannen för att erkänna föräldraskapet eller göra en föräldraskaps utredning.

Kontaktuppgifter 

Ta kontakt med barnatillsyningsmannen under telefontid för att få råd eller för att boka en tid. 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 4 våningen, Vasa

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 483 9161, A-K enligt yngsta barnets efternamn
Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 567 9603, enligt yngsta barnets efternamn
Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 483 6344, S-Ö enligt yngsta barnets efternamn

Ledande socialarbetare (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 179 3927
Servicesekreterare ringbud och tidsbokningsbegäran till barnatillsyningsman (må-fr kl. 9-15) tfn 040 486 1073

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 


Anette Laurén Fröjdö, barnatillsyningsman,ledig pä måndagar telefontid tisdagar kl. 10-11 G-K, anette.laurenfrojdo@ovph.fi, tfn. 040 805 1682

Janina Häggblom-Östman, barnatillsyningsman, telefontid måndagar 10-11 
N-Ö, enligt yngsta barnets efternamn, janina.haggblom-ostman@ovph.fi, tfn. 040 805 1837

Besöksadress: Malmgatan 5, Malax
Socialarbetare/barnatillsyningsman tfn 040 650 8104 telefontid må, ti, fr kl. 9-10, to 12:30-13:30

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes
Socialhandledare tfn 050 444 0764, telefontid on-to kl. 9:30-11:00
Socialarbetare/barnatillsyningsman onsdagar tfn 040 650 8104

Relaterade tjänster