Till innehållet

Om föräldern inte sörjer för barnets underhåll på annat sätt eller bor inte tillsammans med barnet varaktigt, kan underhållsbidrag fastställas att betalas till barnet. Barnatillsyningsmannen kan inte avgöra ärendet i strid med föräldrarnas vilja eller förpliktiga den ena föräldern att gå med på den andra förälderns krav. Det är föräldrarna som tillsammans beslutar om innehållet i avtalet om underhållsbidrag för barnet. Barnatillsyningsmannens uppgift är att förhandla med föräldrarna och samtidigt övervaka att barnets bästa tillgodoses. Barnatillsyningsmannen har i vissa situationer även rätt och skyldighet att låta bli att fastställa ett avtal som upprättats föräldrarna emellan.

Om båda föräldrarna eller en av dem vägrar att delta på gemensamma möten hos barnatillsyningsmannen, görs en bedömning om det är möjligt att sköta ärendet hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen kan inte förpliktiga parterna till att infinna sig vid mötena. Om det inte är möjligt att komma överens om ärendet hos barnatillsyningsmannen, hänvisas föräldrarna till att föra ärendet vidare till tingsrätten för avgörande.

Om en underhållsskyldig förälder inte klarar av att betala underhållsbidrag eller har försummat att betala det, kan underhållsstöd betalas till barnet. Underhållsstöd betalas också till ett barn om faderskapet inte har kunnat fastställas.

Fastställt underhållsbidrag höjes årligen så att det motsvarar stegringen av levnadskostnadsindex. Förhöjningen träder i kraft från ingången av kalenderåret.

Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om beviljandet och utbetalningen av underhållsstöd. 

Se mer på  FPA:s sida om underhållsstöd

Beskrivning av servicen

Barnatillsyningsmannen bistår med att svara på dina frågor om underhåll och fastställer underhållsavtal. 

Kontaktuppgifter

Kontakta barnatillsyningen och boka en tid för att diskutera underhåll. 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 4 våningen, Vasa

Barnatillsyningsman A-K enligt yngsta barnets efternamn (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 483 9161
Barnatillsyningsman L-P enligt yngsta barnets efternamn (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 567 9603
Barnatillsyningsman Q-Ö enligt yngsta barnets efternamn (telefontid ti kl. 9-10, to kl. 12:30-13:30) tfn 040 483 6344

Socialhandledare fortsättningsavtal om underhåll A-L enligt yngsta barnets efternamn (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 183 6098
Socialhandledare fortsättningsavtal om underhåll M-Ö enligt yngsta barnets efternamn (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 512 7928

Socialarbetare vårdnad- och umgängesärenden, vårdnadsutredningar, adoptionsärenden (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 571 2430
Ledande socialarbetare (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 179 3927
Servicesekreterare ringbud och tidsbokningsbegäran (må-fr kl. 9-15)
tfn 040 486 1073

Besöksadress: Centrumvägen 4, Korsholm
socialarbetare/barnatillsyningsman tfn 06 218 4167
telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid
avtal om vårdnad och umgänge, underhållsavtal

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Magdalena Abrams, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och ledande socialarbetare, telefontid fredagar kl. 10-11. A-D ,enligt yngsta barnets efternamn, magdalena.abrams@ovph.fi, tfn. 040 805 1838

Anette Laurén Fröjdö, barnatillsyningsman, telefontid tisdagar kl. 10-11. G-K, enligt yngsta barnets efternamn, anette.laurenfrojdo@ovph.fi, tfn. 040 805 1682

barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och socialarbetare, telefontid torsdagar kl. 10-11. E-F och L-M, enligt yngsta barnets efternamn, tfn 040 805 1616.

Janina Häggblom-Östman, barnatillsyningsman, telefontid måndagar 10-11. 
N-Ö, enligt yngsta barnets efternamn, janina.haggblom-ostman@ovph.fi, tfn. 040 805 1837

Anette Ohlsson, servicesekreterare tfn. 040 805 1636

Minna Söderlund, servicesekreterare tfn. 040 805 1617

Besöksadress: Malmgatan 5, Malax
Socialarbetare/barnatillsyningsman tfn 040 650 8104
telefontid må, ti, fr kl. 9-10, to 12:30-13:30

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes
Socialhandledare tfn 050 444 0764, telefontid on-to kl. 9:30-11:00
Socialarbetare/barnatillsyningsman onsdagar tfn 040 650 8104