Till innehållet

Studeranden vid yrkeshögskolor och universitet vänder sig till Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, för sin studerandehälsovård

Studenternas hälsovårdsstiftelse

Studerandehälsovårdens innehåll

Syftet med studerandehälsovården är att upprätthålla och främja de studerandes välbefinnande genom att

  • främja en hälsosam och trygg studiemiljö samt välbefinnandet i studiegemenskapen
  • främja och följa upp studerandenas hälsa och studieförmåga
  • ordna hälso- och sjukvårdstjänster för studerande, inklusive arbete inom psykisk hälsa och missbruk, främjande av sexuell hälsa samt mun- och tandvård 
  • tidigt identifiera den studerandes behov av särskilt stöd eller undersökning, stödja den studerande samt vid behov hänvisa till fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

Terapinavigatorn

Behöver du som ny kund hjälp med att hitta rätt psykosocial service? Börja med att fylla i Terapinavigatorn. Terapinavigatorn är ett elektroniskt och lättanvänt verktyg för att utvärdera vårdbehove hos personer över 18 år.

Avgift för icke annullerad tid eller för sent avbokad tid
Ifall du inte kan komma på en bokad läkarbesökstid bör du avboka senast en
vardag före. Om du inte avbokar tiden och lämnar bort från besöket
debiteras en avgift på 51,50 euro. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18
år. Ingen avgift debiteras om det finns en godtagbar orsak till att tiden
inte avbokades

Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården

Inom hälsovårdens tjänster ska man alltid utreda ett minderårigt barns och en minderårig ungdoms åsikt om sin vård när det är möjligt med avseende på hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.

Du kan läsa mer om ämnet här.

Ta kontakt

Kronoby går med i Österbottens välfärdsområde den 1.1.2023. Serviceställena och personalen är de samma i Kronoby, men sätten att ta kontakt kan ändra.

Kronoby gymnasium och folkhögskola, tfn. 050 362 9954

Skol- och studerandetelefonrådgivning måndag-fredag 8.00-9.00 tfn 06 786 1235

Studerandehälsovårdarens telefontid vardagar kl. 8–9.

Campus Norrvalla: Vörå samgymnasium, Norrvalla folkhögskola och Norrvalla idrottsinstitut
Tfn 050 413 0171

Studerandehälsovårdarens telefontid:

Korsholms gymnasium må–fre kl. 11–11.30 tfn 06 218 4021

Hälsovårdarnas arbetspunkter:

Vamia Hansa-kampus
Krutkällarvägen 2
65100 Vasa

tfn 040 649 5443
tfn 040 656 5433
tfn 040 649 5131

Turism-, kosthålls- och rengöringsbranschen, Ekonomi och kommunikation, Social-, hälsovårds- och idrottsbranschen

Hälsovårdarna anträffbara på skolorna
Mottagning utan tidsbokning måndag-fredag kl. 8-10
Under övriga tider bör en tid bokas

I samma skola mottagning ovan stående tider för Evangeliska folkhögskolan samt Fria kristliga skolan.

Vamia Sampo-kampus

Energi- och teknologitjänster
Smedsbyvägen  16, 65100 Vasa
tfn 040 185 8482
tfn 040 656 5332

Hälsovårdarna anträffbara på skolorna
Mottagning utan tidsbokning måndag-fredag kl. 8-10
Under övriga tider bör en tid bokas

Yrkesakademin Kampus Kungsgården
Kungsgårdsvägen 30, 65380 Vasa
tfn 044 750 3132
tfn 040 649 5230

Hälsovårdarna anträffbara på skolorna
Mottagning utan tidsbeställning måndag-fredag kl. 8–9
Under övriga tider bör en tid bokas

Lyseon lukio
Vasaesplanaden 8, 65100 Vasa
Tfn 040 145 2766
Tfn 040 145 2734

Hälsovårdaren anträffbar på skolan
Mottagning utan tidsbeställning måndag-fredag kl. 8.15–9.30
Under övriga tider bör en tid bokas

Vasa gymnasium
Kyrkoesplanaden 27, 65100 Vasa
tfn 040 649 4808

Hälsovårdaren anträffbar på skolan onsdagar.
Mottagning utan tidsbeställning  kl. 8.15–9
Under övriga tider bör en tid bokas

Vasa Övningskolas gymnasium
Skolhusgatan 31, 65100 Vasa
tfn 040 649 4808

Hälsovårdaren anträffbar på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag.
Mottagning utan tidsbeställning  kl. 8.15–9
Under övriga tider bör en tid bokas

Elektroniska tjänster

För ibruktagning av eHälsovårdsservicen bör du göra ett serviceavtal med din hälsovårdare på mottagningen.

Ifall du har tekniska problem med användningen av eHälsovården eller kontakten, sänd oss e-post på eterveys@ovph.fi.

Gymnasiets studerandehälsovård tfn 040 714 8910

Elektroniska tjänster

Du kan göra ett avtal för uträttande av elektroniska tjänster, samt skicka meddelanden elektroniskt via länken här nere.

Gymnasiet i Petalax

Telefontid 8.10–8.40 måndag-fredag, tfn 050 321 4920.
Mottagning utan tidsbeställning måndag-fredag kl 8.45-9.45 vid Högstadiet i Petalax.

Skolhälsovårdare Ann-Sofie Brännkärr-West jobbar onsdag–fredag och har hand om eleverna i högstadiet och gymnasiet i Petalax. Ann-Sofie sköter också preventivmottagningen på skolbacken.

Vill du reservera en tid till skolhälsovårdaren, skolläkaren eller fråga något är hon säkrast anträffbar på telefontiden. Kontakt kan även tas via e-post till ann-sofie.brannkarr-west@ovph.fi  Kom ihåg att uppge namn och klass! Tid kan också bokas via Wilma meddelande.

Närpes Gymnasium, Yrkesakademin/Campus Mosedal Närpes

Adress: Hälsohuset, Skolgränd 9E, 64200 Närpes

Tfn 06 218 7644

Telefontid: Måndag-onsdag-fredag kl. 8.15-9.00.

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 8.00-12.00. Du blir uppringd senast följande vardag.

Vid icke brådskande ärenden kan kontakt tas via Wilma.

Mottagning utan tidsbokning: Måndag-onsdag-fredag kl. 9.00 -10.00.

Övriga tider enligt tidsbokning.

Kristinestads gymnasium
Hälsovårdarens mottagning tisdagar kl. 9-15, tfn 040 5450337

Kristiinankaupungin lukio
Hälsovårdarens mottagning måndag kl. 9-15 och fredag 9-13, tfn 040 5450337

Lappfjärds folkhögskola, Lafo
Hälsovårdarens mottagning varannan torsdag, tfn 040 7372116

Tid till skolläkare ges av hälsovårdaren

Avdelningsskötare Gun Grangärd, gun.grangard@ovph.fi

Överskötare Susann Granlund tfn 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi