Till innehållet

Beskrivning av servicen

Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd, uppfostran och omvårdnad.  

Myndigheter som arbetar med barn och familjer skall stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppgift som fostrare samt sträva efter att erbjuda familjen nödvändig hjälp tillräckligt tidigt samt vid behov hänvisa barnet och familjen till barnskyddet. 

Det barn- och familjeinriktade barnskyddet innebär att klientplaner upprättas och att stödåtgärder inom öppenvården ges. Till det barn- och familjeinriktade barnskyddet hör också brådskande placering och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård. 

Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård 

Det barn- och familjeinriktade barnskyddsarbetet utförs till största delen inom barnskyddets öppenvård. Alla barn som är klienter inom barnskyddet ska ha en klientplan där målsättningar och stödåtgärderna ingår. Stödåtgärder planeras och utvärderas så långt som möjligt i samarbete med barnet och familjen.  Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård är tex.effektiverat familjearbete och familjerehabilitering. Stödåtgärderna skräddarsys enligt barnets behov. 

Omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård  utom hemmet  

Om stödåtgärderna inom barnskyddets öppenvård inte är tillräckliga eller möjliga för att trygga barnets rätt till en trygg och harmonisk uppväxt har barnet rätt till omhändertagande och vård utom hemmet.  Vård utom hemmet betyder att barnets vård och omsorg ordnas som placering i familjevård eller på anstalt. Då ett barn placeras utanför hemmet ska möjligheten till en placering inom familjen eller släkten utvärderas. I det fortsatta arbetet med barnet och familjen är målsättningen att hela familjens situation förbättras så att barnet ska kunna återvända hem. 

Eftervård 

Efter en avslutad placering utanför hemmet är barnet eller den unga ofta i behov av särskillt stöd och har därför rätt till eftervård. Eftervården avslutas då den unga fyller 25 år eller när fem år har förflutit från det att man konstaterat att barnskyddsbehovet har upphört 

Kontaktuppgifter till socialarbetare inom barnskydd och serviceställen som erbjuder barnskydd inom Österbottens välfärdsområde: 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Barnfamiljers kontakttagningar, anmälningar och rådgivning:

Vardagar kl. 8 – 12, tfn. 06 218 1417

Tiina Böling, ledande socialarbetare, tfn. 040-745 23 38

Kirsi Vuorinen, ledande socialarbetare, tfn.040 773 2351

Terhi Korpi, Vik. socialarbetare, Tfn. 0405896020

Katja Lammassaari,Vik. socialarbetare, Tfn. 040 670 3276

Raimo Kivistö, Vik. socialarbetare, Tfn. 040 066 8643

Susanne Palm-Wahlstedt, socialarbetare, Tfn. 040 483 6495

Katariina Ramberg, socialarbetare, Tfn. 0504322187

Emmi Hakala, socialarbetare, Tfn. 040 584 2620

Tiina Pakkala, socialarbetare, Tfn. 040 352 7022

Mari Nelimarkka, socialarbetare, Tfn. 040 194 3239

Annukka Melantie, socialarbetare, Tfn. 040 481 2001

Susanne Leppänen, socialarbetare, Tfn. 040 735 1066

Janika West, socialarbetare, Tfn. 040 653 8974

Heli Koivula, socialarbetare, Tfn.  040 735 0988

Jaana Kahilakoski, socialarbetare, Tfn.  040 669 1998

Suvi Mansikkamäki, socialarbetare, Tfn. 040 0183850

Jonna Kivelä, socialarbetare, Tfn. 040 6614267

Jaana Laine, socialarbetare, Tfn. 040 3568968

Virpi Tolonen, socialarbetare, Tfn. 040 187 5140

Ulla – Maija Marttunen, socialarbetare, Tfn. 0403516556

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela 

Elina Rantala, socialarbterare, barnskydd (telefontid kl. 10-11), tfn. 040 485 05 70

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby 

Telefontid: måndag, tisdag & fredag kl. 12–13, onsdag & torsdag kl. 8.30–9.30 

Alla nya kontakter och barnskyddsanmälningar:

Tiina Böling, ledande socialarbetare, tfn. 040-745 23 38

Linda Nyström, Vik. socialarbetare, tfn. 044 424 9111

Marie Björklund, Socialarbetare, tfn. 044 424 9101

Niklas Hästbacka, Socialarbetare, tfn. 044 424 9220

Julia Käldström-Sund, Socialhandledare, tfn. 040 359 4137

Daniela Julin, Socialhandledare, tfn. 050 313 4727

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Linda Nyström, Vik. socialarbetare, tfn. 044 424 9111

Marie Björklund, Socialarbetare, tfn. 044 424 9101

Niklas Hästbacka, Socialarbetare, tfn. 044 424 9220

Julia Käldström-Sund, Socialhandledare, tfn. 040 359 4137

Daniela Julin, Socialhandledare, tfn. 050 313 4727

Besöksadress: Enheten för barnskydd, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, ingång H, våning 5 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Pia Kotanen, ledande socialarbetare, tfn. 040 805 1504

Maria Aho , socialarbetare, tfn. 050 518 4610

Karin Bjonbäck, socialarbetare, tfn. 040 805 1972

Mia Björkgård , socialarbetare, tfn. 040 805 1911

Anne Enlund, socialarbetare, tfn. 040 805 1675

Jennie Haga, socialarbetare, tfn. 040 805 1559

Anna Ingo , socialarbetare, tfn. 040 805 1359

Helinä Lillrank, socialarbetare, tfn. 040 805 1912

Åsa Lund, socialarbetare, tfn. 040 805 1492

Pia Nordling, socialarbetare, tfn. 040 805 1485

Erica Nyblom, socialarbetare, tfn. 050 411 7508

Lena Nyfelt, socialarbetare, tfn. 040 805 1952

Fredrika Vestvik, socialarbetare, tfn. 040 805 1910

Julia Granholm, socialarbetare, tfn. 050 461 8398

Anette Ohlsson, servicesekreterare, tfn. 040 805 1636

Minna Söderlund, servicesekreterare, tfn. 040 805 1617

Kirsi Vuorinen, ledande socialarbetare, tfn. 040 773 2351

Hannah Sjölund, socialarbete tfn. 040 594 2657

Camilla Åstrand, socialarbetare, tfn. 040 160 06 38

Hanna Högback, sosialarbetare, tfn. 050 329 7564

Chef för barnskydd

Siv Kola, tel. 0400 860096

siv.kola@ovph.fi

Administrativ chef (barn, familjer och barnskydd)

Elli-Noora Kapiala, tfn. 040 6871694

Nyttiga blanketter