Till innehållet

Beskrivning av servicen

Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd, uppfostran och omvårdnad.  

Myndigheter som arbetar med barn och familjer skall stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppgift som fostrare samt sträva efter att erbjuda familjen nödvändig hjälp tillräckligt tidigt samt vid behov hänvisa barnet och familjen till barnskyddet. 

Det barn- och familjeinriktade barnskyddet innebär att klientplaner upprättas och att stödåtgärder inom öppenvården ges. Till det barn- och familjeinriktade barnskyddet hör också brådskande placering och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård. 

Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård 

Det barn- och familjeinriktade barnskyddsarbetet utförs till största delen inom barnskyddets öppenvård. Alla barn som är klienter inom barnskyddet ska ha en klientplan där målsättningar och stödåtgärderna ingår. Stödåtgärder planeras och utvärderas så långt som möjligt i samarbete med barnet och familjen.  Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård är tex.effektiverat familjearbete och familjerehabilitering. Stödåtgärderna skräddarsys enligt barnets behov. 

Omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård  utom hemmet  

Om stödåtgärderna inom barnskyddets öppenvård inte är tillräckliga eller möjliga för att trygga barnets rätt till en trygg och harmonisk uppväxt har barnet rätt till omhändertagande och vård utom hemmet.  Vård utom hemmet betyder att barnets vård och omsorg ordnas som placering i familjevård eller på anstalt. Då ett barn placeras utanför hemmet ska möjligheten till en placering inom familjen eller släkten utvärderas. I det fortsatta arbetet med barnet och familjen är målsättningen att hela familjens situation förbättras så att barnet ska kunna återvända hem. 

Eftervård 

Efter en avslutad placering utanför hemmet är barnet eller den unga ofta i behov av särskillt stöd och har därför rätt till eftervård. Eftervården avslutas då den unga fyller 25 år eller när fem år har förflutit från det att man konstaterat att barnskyddsbehovet har upphört 

Kontaktuppgifter till socialarbetare inom barnskydd och serviceställen som erbjuder barnskydd inom Österbottens välfärdsområde: 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Tiina Böling, ledande socialarbetare, tfn. 040-745 2338

Barnfamiljers kontakttagningar, anmälningar och rådgivning:

Vardagar kl. 8 – 12, tfn. 06-325 2320  

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela 

Jenni Masanen, ansvarig socialarbetare barn- och familjeservice, tfn. 040 4836 324

Elina Rantala, socialarbterare, barnskydd (telefontid kl. 10-11), tfn. 040 4850 570

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby 

Telefontid: måndag, tisdag & fredag kl. 12–13, onsdag & torsdag kl. 8.30–9.30 

Alla nya kontakter och barnskyddsanmälningar:

Pia Bäck, socialarbetare (må-to), tfn. 06 218 4155

Madeleine Svanström, t.f. socialarbetare (ti-fre), tfn. 06 218 4154 

Socialarbetare inom familjetjänster och barnskydd:

Linda Nyström, Vik. socialarbetare, Tfn. 06 218 4168

Marie Björklund, Socialarbetare Tfn. 06 218 4160

Sofia Vikberg, Socialarbetare, Tfn. 06 218 4151

Niklas Hästbacka, Socialarbetare Tfn. 06 218 4157

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Konsultation och barnskyddsanmälningar: måndag-fredag kl. 8-16, tfn. 050-4632770 

Susanne Nygård, socialarbetare (telefontid kl. 9-10), tfn. +358 6 382 1 401

Besöksadress: Enheten för barnskydd, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, ingång H, våning 5 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Konsultation och brådskande ärenden, enheten för barnskydd: måndag-fredag kl. 8-16, tfn. 040 805 1726

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax 

Telefontid dagligen mellan kl. 8.30–9.30. 

Susanne Lindh,  socialarbetare,  mån, ons & tors, tfn. 06 218 7411 
Susanne Amoako, socialarbetare, mån–fre, tfn. 06 218 7409

Annika Svevar, socialhandledare tfn. 050-5381060

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Camilla Åstrand, socialarbetare, tfn. 040-1600638

Carina Westberg, socialarbetare, tfn. 0401600939

Åsa Källberg, socialarbetare, tfn. 0504403207

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Barnskyddsanmälningar och kontakter (vardagar 8-16): 040 654 2467

Telefontid dagligen 9.30-10.30

Susanne Rounikko, Socialarbetare, tfn. 0404827719

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

 Anniina Teräs-Kuja-Halkola, ledande socialarbetare, tfn. 040 675 5071

Nyttiga blanketter

Chef för barnskydd

Jussi Björninen, tel. 0400 860096

jussi.bjorninen@ovph.fi

Administrativ chef (barn, familjer och barnskydd)

Elli-Noora Kapiala, tfn. 040 6871694

Relaterade tjänster