Till innehållet

Beskrivning av servicen

Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd, uppfostran och omvårdnad.  

Myndigheter som arbetar med barn och familjer skall stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppgift som fostrare samt sträva efter att erbjuda familjen nödvändig hjälp tillräckligt tidigt samt vid behov hänvisa barnet och familjen till barnskyddet. 

Det barn- och familjeinriktade barnskyddet innebär att klientplaner upprättas och att stödåtgärder inom öppenvården ges. Till det barn- och familjeinriktade barnskyddet hör också brådskande placering och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård. 

Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård 

Det barn- och familjeinriktade barnskyddsarbetet utförs till största delen inom barnskyddets öppenvård. Alla barn som är klienter inom barnskyddet ska ha en klientplan där målsättningar och stödåtgärderna ingår. Stödåtgärder planeras och utvärderas så långt som möjligt i samarbete med barnet och familjen.  Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård är tex.effektiverat familjearbete och familjerehabilitering. Stödåtgärderna skräddarsys enligt barnets behov. 

Omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård  utom hemmet  

Om stödåtgärderna inom barnskyddets öppenvård inte är tillräckliga eller möjliga för att trygga barnets rätt till en trygg och harmonisk uppväxt har barnet rätt till omhändertagande och vård utom hemmet.  Vård utom hemmet betyder att barnets vård och omsorg ordnas som placering i familjevård eller på anstalt. Då ett barn placeras utanför hemmet ska möjligheten till en placering inom familjen eller släkten utvärderas. I det fortsatta arbetet med barnet och familjen är målsättningen att hela familjens situation förbättras så att barnet ska kunna återvända hem. 

Eftervård 

Efter en avslutad placering utanför hemmet är barnet eller den unga ofta i behov av särskillt stöd och har därför rätt till eftervård. Eftervården avslutas då den unga fyller 25 år eller när fem år har förflutit från det att man konstaterat att barnskyddsbehovet har upphört 

Kontaktuppgifter till socialarbetare inom barnskydd och serviceställen som erbjuder barnskydd inom Österbottens välfärdsområde: 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Tiina Böling, ledande socialarbetare, tfn. 040-745 23 38

Barnfamiljers kontakttagningar, anmälningar och rådgivning:

Vardagar kl. 8 – 12, tfn. 06-325 2320  

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela 

Jenni Masanen, ansvarig socialarbetare barn- och familjeservice, tfn. 040 483 63 24

Elina Rantala, socialarbterare, barnskydd (telefontid kl. 10-11), tfn. 040 485 05 70

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby 

Telefontid: måndag, tisdag & fredag kl. 12–13, onsdag & torsdag kl. 8.30–9.30 

Alla nya kontakter och barnskyddsanmälningar:

Pia Bäck, socialarbetare (må-to), tfn. 06 218 41 55

Madeleine Svanström, t.f. socialarbetare (ti-fre), tfn. 06 218 41 64 

Socialarbetare inom familjetjänster och barnskydd:

Linda Nyström, Vik. socialarbetare, Tfn. 06 218 41 68

Marie Björklund, Socialarbetare Tfn. 06 218 41 60

Sofia Vikberg, Socialarbetare, Tfn. 06 218 41 51

Niklas Hästbacka, Socialarbetare Tfn. 06 218 41 57

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Konsultation och barnskyddsanmälningar: må-fre kl. 8-16, tfn. 050 463 27 70 

Susanne Nygård, socialarbetare (telefontid kl. 9-10), tfn. +358 6 382 14 01

Besöksadress: Enheten för barnskydd, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, ingång H, våning 5 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Pia Kotanen, ledande socialarbetare, tfn. 0408051504

Hannah Sjölund, socialarbete tfn. 040 594 2657

Camilla Åstrand, socialarbetare, tfn. 040 160 06 38

Hanna Högback, sosialarbetare, tfn. 050 329 7564

Chef för barnskydd

Siv Kola, tel. 0400 860096

siv.kola@ovph.fi

Administrativ chef (barn, familjer och barnskydd)

Elli-Noora Kapiala, tfn. 040 6871694

Nyttiga blanketter