Till innehållet

Det kan uppstå en situation då ett barn med funktionsnedsättning inte kan bo hemma med sina närstående. Behovet att ordna boende utanför hemmet bedöms utifrån barnets individuella behov av hjälp, stöd och omsorg. Vid bedömningen tas barnets bästa samt familjens situation som helhet i beaktande.

Barnet får växa och utvecklas i en trygg miljö, enligt egna förutsättningar. I verksamheten tar vi hänsyn till barnets ålder, utvecklingsnivå, behov av stöd samt barnets styrkor. Vi stöder de närstående i att vara delaktiga i barnets liv. I smågruppshemmet får barnet leva ett så vanligt liv som möjligt. Barnet går i skola, deltar i hobbyer och övrigt som är betydelsefullt för barnet.

Verksamheten är avsedd för barn med funktionsnedsättning som har ett ikraft varande beslut över beviljande av service. Vid behov av service eller närmare information, ta kontakt med områdets socialarbetare.

Kontaktuppgifter och servicenummer

Ta i första hand kontakt med ditt områdes socialarbetare.

Om du är ny kund, ta kontakt med ledande socialarbetare.

Ledande socialarbetare (norra området) 040 805 1973

Ledande socialarbetare (södra området) 040 164 7091

Välfärdsområdets telefonväxel 06 218 1111

Socialhandledare 040 353 6057.

Socialarbetare 050 374 0781

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1384

Socialarbetare 044 721 7716

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1384

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1384

Socialarbetare 044 721 7716

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 721 7716  

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 046 1685379

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-H 040 489 6051

Socialarbetare, efternamnen I-Ö 040 640 3168

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-I 040 489 6051

Socialarbetare, efternamnen J-Ö 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Serviceställen

Kotten barnboende

Skrufvilagatan 10

68910 Bennäs

Kotten barnboende 041-7313 586
Kotten specialboende 044-7581 378

Enhetschef 050 5639 409

Ansvarig handledare 041 7313 580

Ansvarig sjukskötare 041 7315 224