Till innehållet

Korttidsvård erbjuder närstående till barn med funktionsnedsättning möjlighet att dela vårdansvaret. Barnets närstående kan kombinera omsorg om barnet med andra viktiga saker i livet och ta hand om egna välmåendet. Korttidsvård kan ordnas under längre eller kortare perioder, t.ex. närståendevårdares ledighet.

Vi planerar korttidsvården tillsammans med barnet, de närstående samt övriga i barnets nätverk. Omsorgen under korttidsvistelsen ges i en trygg miljö och anpassas utgående från barnets ålder, funktionsförmåga och individuella behov.

Verksamheten är avsedd för barn med funktionsnedsättning som har ett ikraft varande beslut över beviljande av service. Vid behov av service eller närmare information, ta kontakt med områdets socialarbetare.

Kontaktuppgifter och servicenummer:

Ta i första hand kontakt med ditt områdes socialarbetare.

Om du är ny kund, ta kontakt med ledande socialarbetare.

Ledande socialarbetare 040 164 7091

Socialarbetare 040 805 1384

Socialarbetare 044 721 7716

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-L 040 595 1837

Socialarbetare, efternamnen M-Ö 040 640 3168

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialhandledare 040 353 6057.

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1384

Socialarbetare 044 721 7716

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 595 1837

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 721 7716

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1384

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-I 040 595 1837

Socialarbetare, efternamnen J-Ö 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 0461685379

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Serviceställen

Närpes

Nygränden 1

64200 NÄRPES

050 315 4969

Enhetschef 050 3154966

Ansvarig handledare 050 3154946

Ansvarig sjukskötare 044 4581798

Jakobstad

Spireavägen 7

68600 JAKOBSTAD

050-3154 947

Enhetschef 050 5639 409

Ansvarig handledare 041 7313 580

Ansvarig sjukskötare 050 3154 947

Svartmattvägen 49

68600 JAKOBSTAD

050 474 6711

Enhetschef 050 474 6824

Vasa

SUNDOM KORTTIDSVÅRD

Kronvikvägen 68

65410 SUNDOM

050 315 4959

Enhetschef 044 7581315

Ansvarig handledare 041 731 4346

Ansvarig sjukskötare 041 731 4686

BRÄNDÖ KORTTIDSVÅRD

Brändövägen 34 a 1

65200 VASA

044 458 1770

Enhetschef 044 7581315

Ansvarig handledare 041 731 4346

Ansvarig sjukskötare 041 731 4686

Effektgatan 8

65320 VASA

040 731 5600

Ledande handledare 040 534 6122

Socialhandledare 040 149 8133