Till innehållet

Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. Det betyder att skolkuratorn försöker förhindra att problem blir allt för stora.

Vad kan skolkuratorn hjälpa dig med?

 • Samtal om kompisrelationer och utanförskap eller om trassel i familjerelationer
 • Samtal om ditt mående och din skolgång
 • Funderingar kring din identitet
 • Kärleksbekymmer
 • Oro, ångest, nedstämdhet och rädslor
 • Om du är orolig över att någon dricker för mycket eller använder droger
 • Om du är orolig över en förälder som mår psykiskt dåligt/ är deprimerad och inte orkar sköta hemmet
 • Om någon i familjen eller en annan person uppträder illa mot dig (elakheter, våld, sexuella närmanden)

Kuratorn kan vid behov och med ditt samtycke samarbeta med andra inom elevhälsan. Vi kan även samarbeta med social-och hälsovården för att lösa problem eller så hjälper kuratorn dig vidare till andra som kan hjälpa.

Även dina föräldrar kan kontakta skolkuratorn om de är oroliga för dig.

Till elevvårdstjänsterna hör förutom skolkuratorer även skolpsykologer och skolhälsovård.

Andra stadiet skolkurator

Skolkuratorerna finns till för dig som går i andra stadiet (inkl. Valma/HUX, Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd) och folkhögskolor. Vi arbetar förebyggande för att främja din psykiska och sociala hälsa. Skolkuratorerna samarbetar med dig, skolans personal, övriga inom studerandevården och andra viktiga vuxna enligt överenskommelse.

Vi arbetar även för att skolan skall vara en sund och trygg arbetsmiljö för alla tillsammans med övrig personal som finns på skolan.

Skolkuratorn har tystnadsplikt och det är frivilligt att komma på samtal.

Du kan vända dej till skolkuratorn om du behöver någon att tala med om:

 • Kompisproblem
 • Något som händer i familjen
 • Funderingar kring din identitet
 • Kärleksbekymmer
 • Oro, ångest och nedstämdhet
 • Rädslor och fobier
 • Skolmotovation
 • Om du är orolig över att någon dricker för mycket eller använder droger
 • förändringar i livssituationen och kriser
 • ensamhet och mobbning

Till elevvårdstjänsterna hör förutom skolkuratorer även skolpsykologer och studerandehälsovård.

Gerby skola och förskola, 040 689 0788

Haga skola och förskola, Vikinga skola och förskola, 040 660 4338

Sundom skola och förskola, 040 589 2838

Boregatans skola, 040 828 2707

Vasa övingsskola åk 1-9, Malmögardens förskola, 040 546 4348

Rödluvans förskola, 040 689 0788

Onkilahden yhtenäiskoulu (alakoulu, luokat 1-6), 040 187 3228

Onkilahden yhtenäiskoulu (yläkoulu, luokat 7-9), 040 583 3172

Esiopetus Metsäkallion päiväkoti, 050 341 8075

Esiopetus Palosaaren päiväkoti, 040 194 7743

Merenkurkun koulu, 040 136 9426

Hietalahden koulu, 040 669 2889

Esiopetus Lemmikit- ryhmä / Inkerinpuiston päiväkoti, 040 669 2889

Keskuskoulu, 040 747 3857

Pikku Kasarmin päiväkoti, 040 747 3857

Esiopetus Inkerinpuitso (kiky), Satamapuisto, 040 747 3857

Suvilahden koulu, 040 190 8157

Esiopetus punahilkka, 040 190 8157

Esiopetus English playschool, 040 190 8157

Isolahden koulu, 040 188 2861

Esiopetus Isolahti, 050 341 8075

Länsimetsän koulu, 040 669 2889

Esiopetus Paakarin päiväkoti, 040 194 7743

Esiopetus Omenalehdon päiväkoti, 040 194 7743

Variskan yhtenäiskoulu (alakoulu, luokat 1-6), 040 747 3857

Variskan yhtenäiskoulu (yläkoulu, luokat 7-9), 040 740 4643

Esiopetus Alkulan päiväkoti, 040 747 3857

Huutoniemen koulu, 040 194 7743

Esiopetus Huvikummun päiväkoti, 040 194 7743

Esiopetus Teeriniemen päiväkoti, 040 194 7743

Nummen koulu, 040 190 8157

Esiopetus Ristinummen päiväkoti, 040 190 8157

Merikaarron koulu, 040 188 2861

Esiopetus Pikkuonnin päiväkoti, 040 188 2861

Savilahden yhtenäiskoulu, 050 341 8075

Esiopetus Villin lännen päiväkoti, 050 341 8075

Tervajoen koulu, 050 341 8075

Esiopetus Tervajoen päiväkoti, 050 341 8075

Steiner- koulu ja esiopetus Tiitiäisen päiväkoti, 040 187 3228

Tuovilan koulu ja esikoulu, 040 188 2861

Keskuskoulu ja esikoulu, 050 541 1895

Kvevlax lärcenter och förskola, 044 424 9202

Korsholms högstadium, 040 589 2838, 050 438 7010, 044 727 7988

Norra Korsholms skola och förskola, Vallgrund skola och förskola, Replot-Björkö skola och förskola, 050 438 7010

Solf skola och förskola, Tölby-Vikby skola och förskola, Smedsby-Böle skola och förskola, Helsingby skola och förskola, 050 338 0956

Laihian yläkoulu

040 485 0567

Kirkonkylän koulu, Perälän koulu, Kylänpään koulu, Rauhalan koulu, Hulmin koulu sekä Isokylän koulu

050 337 0709

Resursskolan, 040 805 1488

Oxhamns skola åk 6-9, 050 325 9141

Språkbadsskolan och kyrkostrandsskola, 044 785 1487

Lagmans skola och Bonäs-Vestersundby skola, 050 516 3541

Etelänummen koulu, 050 516 3540

Länsinummen koulu, Itälän koulu, kielikylpykoulu sekä resurssikoulu,

050 516 3536

Bennäs skola och Dressinens förskola, Östensö skola och förskola, Lepplax skola och förskola, Ytteresse skola och Snäckans förskola, Överesse skola och Museigrändes förskola

044 085 0296

Purmo skola och förskola, Kållby skola och förskola, Sandsund skola och förskola, Forsby skola, Edsevö skola

040 726 0859

Edsevön koulu ja esikoulu, 044 365 3963

Bäckby skola och Sursik skola

044 755 7659

Zachariasskolan F-9, 050 478 0447 / 06 785 6411

Hirvlax skola, 050 320 8013

Socklot skola, 050 534 1595

Jeppo skola, 050 355 5891

Munsala skola, 050 336 8986

Metsäkulman koulu, 050 567 7104

Kristinestad högstadium, lågstadium och förskola, Lappfjärds lågstadium och förskola, Härkmeri skola och förskola, Tjöck förskola

050 475 8176

Esikoulu, valmistava esikoulu, kantakaupungin koulu, Kristiinanseudun koulu sekä aikuisten perusopetus,

040 355 8803

Högstadiet i Petalax, Petalax skola och förskola, Maalahden suomenkielinen koulu och esikoulu

040 650 8119

Yttermalax skola, Molpe skola, Taklax skola, Övermalax skola, Bergö skola och Korsnäs skola

050 516 6289

Mosebacke skola, 040 627 7664

Pjelax skola och förskola, Pörtom skola och förskola, Stenbackensskola och förskola

040 668 3028

Västra närpes skola och förskola, 040 611 7036

Yttermark skola och förskola, Övermark skola och förskola, 040 627 7664

Närpes högstadium, 040 611 7036, 040 668 3028

Cronheljmskolan åk 7-9, 044 721 7418

Bosund skola och förskola, Näs skola och förskola, Holm skola och förskola, Risö skola och förskola

040 721 7416

Kaskö svenska skola och förskola, 040 611 7036

Kaskisten koulu och esikoulu, 040 355 8803

Tegengren skola åk 7-9 och Rökiö skola, 050 465 1640

Koskeby skola, Centrumskola i Oravais, Karvsor skola, Kimo skola, Maxmo skola, Särkimö skola, Petterinmäen skola och förskola

050 531 2735

Centralskolan, Slottebo skola, Nedervetil skola, Solrosens förskola, Terjärv skola, Daggkåpans förskola

040 480 2126

Ådalens skola, 050 303 0529

Skolkurator andra stadiet

Vasa lyseo, 0400 619 470

Vasa Gymnasium, 040 500 2538

Vamia Hansa campus, 040 542 7407, 040 661 4128, 040 484 6334

Vamia Sampo campus, 040 500 2538, 040 353 6027

Yrkesakademi, 044 750 3237, 044 750 3208

Vasa Övningskolas gymnasium, 040 689 0788, 040 589 2838

Korsholms gymnasium, 040 589 2838

Laihian lukio, 040 485 0567

Jakobstad gymnasium, 044 785 1468

Pedersöde gymnasium och Yrkesakademi, enheten i Bennäs, 044 755 7035

Kristinestad gymnasium och Lappfjärds folkhögskola, 050 475 8176

Kristinestad lukio och Sedu, 040 355 8803

Gymnasiet i Petalax, 040 650 8119

Folkhälsan Utbildning Norrvalla, Vörå idrotts- och samgymnasium, 050 465 1640

Topeliusgymnasiet, 06 785 6422

Kronoby gymnasium och Base camp linjen (10:e skolår) vid Kvarnen, 050 303 0529

Närpes gymnasium, 040 136 2992

Yrkesakademin, enheten i Närpes, 040 611 7036, 040 136 2992

Trädgårdsgatan, 044 721 5291, 044 521 5241

Lannäslund 044 721 5310

Vasavägen och Nykarleby, 044 721 5697