Till innehållet
Allmänt

Motion, uppfostran och hemrehabilitering – nytt nummer av Hembesöket ute

Österbottens välfärdsområdes kundtidning Hembesöket bjuder som vanligt på ett mångsidigt innehåll med läsarönskemål och en inblick i våra anställdas vardag. Tidningen delas ut till hushållen i vårt område onsdagen den 29 maj.

Den här gången åker vi på hembesök med hemrehabiliteringen, vi lär oss om läsarönskemålen sömnapné och artros och vi frågar psykologen om tips för föräldrar till tonåringar. I tidningen hittar du som vanligt våra viktigaste kontaktuppgifter.

Förutom pappersversionen kan du också läsa tidningen på vår webbplats. Vi publicerar tidningen i tillgängligt e-format (pdf) så att den ska kunna läsas med skärmläsningsprogram. Några av artiklarna publicerar vi också som separata webbartiklar.

På vår webbplats hittar du även en responsblankett. Genom att fylla i responsblanketten kan du berätta vad du tycker om tidningen och ge artikelönskemål till vår nästa tidning. Du kan ge respons anonymt, men om du uppger dina kontaktuppgifter så deltar du i utlottningen av träningsgummiband.

Om du inte fick tidningen kan du kontakta vår kommunikationsenhet, kommunikation@ovph.fi. Vi samlar in uppgifter om eventuella problem i tidningsutdelningen. Hembesöket är ett offentligt meddelande som också delas ut till de hushåll som förbjudit reklamutdelning.

Läs till näst: