Till innehållet

Personer i arbetsför ålder

Här hittar du information om den service som välfärdsområdet erbjuder personer i arbetsför ålder. Hur kan du ta vara på ditt välmående och din trygghet? Använd våra mångsidiga coachingprogram. Vid behov kan du också göra en symtombedömning. Grubblar du på din ekonomi eller behöver du hjälp i en skilsmässosituation?

En leende kvinna. Hon har handen framför munnen och täcker lite av sitt leende.

Personer i arbetsför ålder

Rör på dig, gående ger välmående

Rör du dig tillräckligt? Personer i arbetsför ålder borde träna sina muskler minst två gånger per vecka och utöva ansträngande motion i 1 timme och 15 minuter per vecka eller rask motion i 2,5 timmar per vecka. Orörlighet kan leda till rygg-, nack- och axelbesvär.

Läs mera