Till innehållet

Personer i arbetsför ålder

På denna sida hittar du information om tjänster för personer i arbetsför ålder. Alla våra tjänster finns i menyn Våra tjänster. Det här är den första versionen av sidan, så vi hoppas på din respons för att kunna utveckla den. Du kan ge respons via länken nedan.

Man, gå på besiktning i tid!

Vid symtom som tyder på prostataproblem, såsom svag urinstråle eller plötsliga eller tätare urineringsbehov, lönar det sig att rådfråga en läkare. Ju tidigare man får en diagnos, desto bättre kan problemen behandlas.

Läs mera