Till innehållet

Väntetiden är i genomsnitt 9,5 månader. Kolla in väntetiden kommunvis här nedan.

Icke-brådskande vårdkö inom munhälsovården 1/2023

 • Vasa 10-11 mån
 • Laihela 10-11 mån
 • Korsholm 13 mån
 • Vörå 11-12 mån
 • Malax 16 mån
 • Korsnäs 3 mån
 • Närpes 5 mån
 • Kristinestad 1,5 mån
 • Jakobstad 12 mån
 • Pedersöre 12 mån
 • Larsmo 12 mån
 • Nykarleby 7 mån

Patienter som beställer en ny, ej brådskande tid, ställs i kö och meddelas senare om en mottagningstid. Tidsgränserna för vårdgarantin kommer att överskridas p.g.a. coronaviruspandemin. Åtgärder har vidtagits för att korrigera situationen.

Under mun- och tandkontrollbesöket utvärderar en sakkunnig förutom munhälsan även huruvida egenvården och kvaliteten på den räcker till. Under kontrollbesöket uppgörs en individuell vårdplan, där man fastställer vårdbehovet och förverkligandet samt tidpunkten för följande kontrollbesök.

Vårdplanen baserar sig på vårdbehovet och förbinder patienten själv att ta hand om egenvården i samband med munhälsan.

Att söka sig till tidig vård då symptomen dyker upp samt förebyggande vård och vård i tidigt skede möjliggör ingripande i påbörjande munsjukdomar och kan stoppas genom egenvård och sakkunnigvård. Att korrigera situationen i ett tidigt skede är oftast mer lättskött och förmånligt.

Familjer som väntar barn har möjlighet att boka en tid för ett avgiftsfritt besök för rådgivning om munhälsovård. Under besöket diskuteras metoder som främjar och upprätthåller mun- och tandhygien. Graviditetstiden är ett ypperligt tillfälle att få information om upprätthållande av hälsan för det kommande barnet. Genom god hemvård av mun och tänder säkras mun- och tandhälsan bland barn och föräldrar. Besöket innehåller alltså inte individuell hälsogranskning av munnen. Mun- och tandvården är avgiftsbelagd.

Munhygienisterna besöker även familjeträningen för väntande familjer för att berätta om munhälsan.

De periodiska tandkontrollerna för barn under skolålder sker i 1, 3 och 5 års ålder.

Skolbarnen kallas till periodisk munhälsokontroll genom en kallelse som sänds till hemmen enligt följande:

1. årskursen, 3. årskursen, 5. årskursen och 8. årskursen

Vid behov kallas skolbarnet till tandvårdsbesök även under andra tider.

Munhälsovården är en del av skolhälsovården, varför vården av munnen och tänderna oftast ordnas under skoldagens lopp. I synnerhet i fråga om barn i grundskolans årskurs 1-6 önskas att målsmännen kommer med på kontrollbesöken. Således framkommer även ärenden som berör barnets munhälsa åt föräldrarna. Vi ber er beakta att kontrollbesöken i tandklinikerna tar tid, eftersom skolbarnen kommer på kontrollbesök i grupp.

Barnens målsmän bär ansvar för barnens resor till och från tandkliniken. Det är viktigt att målsmännen även beaktar trafiksäkerheten, ifall barnet ensamt kommer till tandkliniken.

Ifall barnet inte dyker upp för tandvårdskontrollen, kontaktas hemmet. I samband med kontakttagandet utreds orsaken till uteblivandet.

Ifall det minderåriga barnet har återkommande uteblivanden inom tandvården, kan detta ses som försummelse i fråga om vård av barnet. Enligt statsrådets förordning (6.4.2011/338) har den vårdande fackmannen i lagen stiftad skyldighet att meddela ärendet vidare till bl.a. socialmyndigheterna.

För studerande ordnas en munhälsokontroll en gång under studietiden. Under denna utreds behovet till munhälsorådgivning och -service. Studeranden bokar själv tiden till munhälsokontrollen.

Studerande på andra stadiet (yrkesskola/gymnasium) kallas vid 17 år till munhälsokontroll. Studerande i andra läroanstalter eller personer som håller mellanår bör boka sin tid själv. Alla studerande som studerar på orten kan boka en tid till munhälsokontroll. Studerande från andra kommuner bör intyga sin studierätt vid någon av läroanstalterna genom ett ikraftvarande studentkort.

För munhälsokontroll och vårdåtgärderna debiteras förordningsenliga avgifter från och med den dag då den studerande fyller 18 år.

Uträtta ärenden elektroniskt (endast Vasa)

Barnens målsmän bokar själv en tid för barnets periodiska kontroll, antingen till en tandskötare eller munhygienist.

Tiden kan bokas två veckor före barnets födelsemånad eller två månader efter barnets födelsemånad, dvs. sammanlagt under två månaders tid.

Målsmännen kan för barn yngre än skolålder boka periodiska tandkontroller inom tandvårdens elektroniska ärendehantering med målsmannens bankkoder eller mobilcertifikat.

Ifall tidsbokning inte lyckas i den elektroniska tjänsten, ta kontakt med tandvårdens tidsbokning.

 • Kontrollera dina eller tider inom tandvården med ett personligt bank-ID eller mobilcertifikat
 • Avboka tandvårdens tidsbokningar
 • Ändra eller avboka en befintlig tid till röntgen
 • Boka en tid för 1, 3 och 5 åriga barn till en tandhygienist eller tandsköterska för en periodisk granskning samt kontrollera, flytta och avboka tider.
 • Fylla i en till tidsbokningen relaterad elektronisk blankett för förhandsuppgifter som gäller din egen hälsa eller hälsan för ett barn under 15 år som du är vårdnadshavare för.

Tjänsten kan användas bara om klienten har en ikraftvarande tid till mottagning. När du fyller i och sparar dina egna hälsouppgifter elektroniskt före besöket på mottagningen, överförs uppgifterna automatiskt till patientinformationssystemet inom tandvården.

På så sätt har tandvårdens yrkespersonal tillgång till aktuella uppgifter. En pappersform kan fortfarande fyllas i tandkliniken.

Uträtta ärenden elektroniskt