Till innehållet

Du behöver inte vara ensam med dina ekonomiska bekymmer! Vi söker lösningarna tillsammans.

Ekonomirådgivningen är öppen utan tidsbokning var tredje torsdag kl. 12-15.

  • 7.9.2023
  • 28.9.2023
  • 19.10.2023
  • 9.11.2023
  • 30.11.2023

Plats: FPA, Vasa, Ekgården, Teräsgränden 1

Kom på besök eller ring tel. 040 482 6618.

Du kan diskutera i förtroende tillsammans med sakkunniga från FPA, vuxensocialarbete, ekonomi- och skuldrådgivningen, Navigatorn, utsökningen och diakoniarbete.