Till innehållet

Länk till FPA:s hemsida 

Utkomststöd

Utkomststöd är en lagstadgad rättighet, men också den form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. Stödet är avsett att trygga utkomsten i situationer då lönen, arbetslöshets-, pensions-, eller sjukdomsskyddet eller andra inkomster inte räcker till för nödvändiga levnadskostnader.

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningsskyldig gentemot honom, eller på något annat sätt (2 § i lagen om utkomststöd).

Det grundläggande utkomststödet beviljas av FPA.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Välfärdssamkommunen beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd. För att kunna ansöka om kompletterande utkomststöd ska beslut om grundläggande utkomststöd ha fattats av FPA (gäller inte beträffande ansökan om begravningsbidrag, tillämpningsanvisning för begravningsbidrag i länken nedan).

Kompletterande utkomststöd 

Med kompletterande utkomststöd kan särskilda utgifter täckas som förorsakats av personens eller familjens särskilda förhållanden (se närmare i tillämpningsdirektivet länken nedan).

Förebyggande utkomststöd

Förebyggande utkomststöd är avsett att främja personens och familjens sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga social utslagningoch långvarigt beroende av utkomststöd.

Kontakta din hemkommuns socialvård och beställ tid. När du fått beslut om grundläggande utkomststöd kan du ansöka om kompletterande och förbyggande utkomststöd. Du kan få hjälp med att fylla i ansökningsblanketterna, om du inte klarar av det på egen hand. Du kan också få handledning och stöd i frågor som omfattar både livshantering och utkomst.

Blanketter

Kontaktuppgifter

Vasa vuxensocialarbete Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa

Info, rådgivning och handledning må-fre 8-16 tel. 06-218 2146
Vuxensocialarbetets dejour må-fre 8-11 tel. 040-575 3109
Ledande socialarbetare tel. 040-136 3642

Besöksadress: Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela  

Socialhandledare, tel. 050 344 3699 kl 12-13 

Socialhandledare tel. 040 483 6345 kl 12-13 

Ledande socialarbetare tel. 045 132 1593 

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby 

Susanne Dahlström t.f socialarbetare (telefontid må, ons, fre kl. 12 – 13)

tfn. 06 218 4169

Lilian Biskop-Löf, socialhandledare, tfn 050-348 1072
 

Vuxensocialarbete:

Telefontid tisdag och onsdag kl. 9 – 10 torsdag kl. 13 -14

Telefontid dagligen kl. 10.00 – 11.00 tfn. 044 403 8573

Infoluckan är öppen dagligen kl. 9.00 – 12.00

Besöksadress: Strengbergsgatan 1 i Jakobstad

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Info, rådgivning och handledning må-fre 8-16 tel. 06-218 2146
Vuxensocialarbetets dejour må-fre 8-11 tel. 040-575 3109
Ledande socialarbetare tel. 040-136 3642

Info, rådgivning och handledning må-fre 8-16 tel. 06-218 2146
Vuxensocialarbetets dejour må-fre 8-11 tel. 040-575 3109
Ledande socialarbetare tel. 040-136 3642

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes 

Socialarbetare,  040-160 0950 må-fr kl.9.30-10.30  

Ledande socialarbetare Henna Kronlund puh. 045 132 1593 

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Info, rådgivning och handledning må-fre 8-16 tel. 06-218 2146
Vuxensocialarbetets dejour må-fre 8-11 tel. 040-575 3109
Ledande socialarbetare tel. 040-136 3642

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Info, rådgivning och handledning må-fre 8-16 tel. 06-218 2146
Vuxensocialarbetets dejour må-fre 8-11 tel. 040-575 3109
Ledande socialarbetare tel. 040-136 3642