Till innehållet

Länk till FPA:s hemsida 

Utkomststöd

Utkomststöd är en lagstadgad rättighet, men också den form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. Stödet är avsett att trygga utkomsten i situationer då lönen, arbetslöshets-, pensions-, eller sjukdomsskyddet eller andra inkomster inte räcker till för nödvändiga levnadskostnader.

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningsskyldig gentemot honom, eller på något annat sätt (2 § i lagen om utkomststöd).

Det grundläggande utkomststödet beviljas av FPA.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Välfärdssamkommunen beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd. För att kunna ansöka om kompletterande utkomststöd ska beslut om grundläggande utkomststöd ha fattats av FPA (gäller inte beträffande ansökan om begravningsbidrag, tillämpningsanvisning för begravningsbidrag i länken nedan).

Kompletterande utkomststöd 

Med kompletterande utkomststöd kan särskilda utgifter täckas som förorsakats av personens eller familjens särskilda förhållanden (se närmare i tillämpningsdirektivet länken nedan).

Förebyggande utkomststöd

Förebyggande utkomststöd är avsett att främja personens och familjens sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga social utslagningoch långvarigt beroende av utkomststöd.

Kontakta din hemkommuns socialvård och beställ tid. När du fått beslut om grundläggande utkomststöd kan du ansöka om kompletterande och förbyggande utkomststöd. Du kan få hjälp med att fylla i ansökningsblanketterna, om du inte klarar av det på egen hand. Du kan också få handledning och stöd i frågor som omfattar både livshantering och utkomst.

Blanketter

Kontaktuppgifter

Vasa vuxensocialarbete Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa

Informationstelefon: 06 325 2326

Byrån stängd varje vardag kl. 11 – 12.

Telefontid för förmedlingskunder är måndagar och torsdagar kl. 10 – 11.

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela 

Telefontid/tidsbeställning måndag, tisdag och fredag mellan kl. 12-13.

Ledande socialarbetare Henna Kronlund puh. 045 1321593

Socialarbetare Heli Lehtineva tfn. 040 4836345

Socialhandledare Annukka Toikkanen tfn. 050 3443699

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby 

Susanne Dahlström t.f socialarbetare (telefontid må, ons, fre kl. 12 – 13)

tfn. 06 218 4169

Lilian Biskop-Löf, socialhandledare, tfn 050-3481072
 

Vuxensocialarbete:

Telefontid tisdag och onsdag kl. 9 – 10 torsdag kl. 13 -14

Telefontid dagligen kl. 10.00 – 11.00 tfn. 044 4038573

Infoluckan är öppen dagligen kl. 9.00 – 12.00

Besöksadress: Strengbergsgatan 1 i Jakobstad

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Telefontid/tidsbeställning dagligen mellan kl. 8.30–9.30, tfn. 06 218 1111

Ledande socialarbetare Henna Kronlund puh. 045 1321593

Socialarbetare Susanne Lindh, mån, ons & tors, tfn. 06 218 7411 
Socialarbetare Susanne Amoako, mån–fre, tfn. 06 218 7409

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Ledande socialarbetare Henna Kronlund puh. 045 1321593

Socialarbetare 040-1600950 (9:30-10.30)

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Telefontid/tidsbeställning onsdag kl. 12-13.

Ledande socialarbetare Henna Kronlund puh. 045 1321593

Socialhandledare Annukka Toikkanen tfn. 050 3443699

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Telefontid/tidsbeställning torsdag kl. 12 – 13.

Ledande socialarbetare Henna Kronlund puh. 045 1321593

Socialhandledare Annukka Toikkanen tfn. 050 3443699