Till innehållet

Klinisk fysiologi och Isotopmedicin

Till oss kommer du för att undersöka och mäta hur dina organ fungerar. Med hjälp av undersökningarna kan diagnos ställas eller effekten av en behandling utvärderas.

Klinisk fysiologi är ett medicinskt specialområde inom vilket man undersöker och mäter organens funktion och …

Isotopmedicin är ett medicinskt specialområde inom vilket man undersöker och mäter olika organs funktion och eventuella störningar med hjälp av gammakamera eller PET-kamera.