Till innehållet

Vi undersöker och mäter olika organs funktion och eventuella störningar med hjälp av gammakamera (SPECT-CT) eller PET-kamera (PET-CT). Man kan diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar redan i ett tidigt skede, många gånger redan innan strukturella förändringar framträder i andra undersökningar.

Hur får du vård hos oss?

Du blir remitterad till oss via en poliklinik eller avdelning. Du får ett kallelsebrev hemskickat per post. Där finns information om tidpunkt och undersökning samt förberedelser så som dietanvisningar, medicinpaus etc.

Här hittar du oss

Isotopmedicin finns i U-huset. Du kommer in från markplan via ingång UA. Du tar hissen eller trapporna en våning ner till källarvåningen, U0.

Hos oss behöver du inte anmäla dig. Du sätter dig i vårt väntrum och kallas in med namn.

Inom isoptopmedicin använder vi oss av radioaktiva undersökningsämnen. De vanligaste isotoperna som används är teknetium 99m, jod 123, jod 131 och fluor 18 olika ämnen för olika ändamål.

Vanligen injiceras ämnet direkt i blodådern eller under huden, men vissa ämnen ges via munnen eller inhaleras. Då undersökningsämnet nått målorganet fotograferas patienten med kameran som detekterar strålningen.

De patienter som undersökts på isotopen strålar alltid efter undersökningen. Detta medför att man som patient inte ska vistas nära barn och gravida under resten av undersökningsdagen.

Tiden du strålar efter undersökningen beror på vilket undersökningsämne du fått. Som exempel har Tc-99m en halveringstid på 6 timmar, F-18 på 109 minuter och I-131 halveras på 8 dygn. Noggrannare information får du av isotopskötaren.

Hos oss jobbar röntgenskötare, laboratorieskötare, fysiker och sekreterare. Isotopläkartjänster köps in utifrån.

Kontaktinformation

Kansli tel. 06-2132551

Öppethållningstider: vardagar kl. 07:00-15:00

Avdelningsskötare Anna-Carin Rösgren, 040-187 1376

Adress

Vasa Centralsjukhus

Isotopmedicin

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa