Till innehållet

Klinisk neurofysiologi är en medicinsk specialitet som undersöker

  • sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet
  • muskelsjukdomar
  • sömnstörningar

De vanligaste undersökningarna är ENMG-, EEG- och olika responsundersökningar av nerver samt sömnapnéundersökningar som görs i form av hemregistreringar.

Servicen tillhandahålls för enheter inom den specialiserade sjukvården och primärhälsovården.

Undersökningarna kräver remiss och tidsbeställning.

Här hittar du oss

Vi finns i A-byggnaden på våning 5.

Kontaktuppgifter

Kansli, 06-2132531

Öppethållningstider: vardagar kl. 07:30-15:30

Avdelningsskötare Gun Berg, 040-1857593

Adress

Vasa Centralsjukhus

Klinisk neurofysiologi

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa