Till innehållet

Vad gör en näringsterapeut?

Näringsterapeuten ger anvisningar om förebyggande och behandling av sjukdom samt om dieter vid sjukdom. Handledningen och rådgivningen bygger på vetenskaplig forskning. 

Det hälsofrämjande arbetet som utförs av näringsterapeuterna upprätthåller kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Samarbete sker bland annat med kommunen och organisationer. 

Hur söker jag mig till näringsterapeutens mottagning? 

Näringsterapi på Centralsjukhuset 

Till näringsterapeutens mottagning på Centralsjukhuset kommer du med en läkarremiss eller så kan det ingå i din behandling på sjukhuset. 

Näringsterapeuter på hälsovårdscentraler 

Till en näringsterapeut på en hälsovårdscentral kommer du på basen av en bedömning av en läkare eller sakkunnig inom hälsovården.  

Näringsrådgivare 

Näringsrådgivaren erbjuder handledning och rådgivning om kost och näring. Du kan kontakta en näringsrådgivare när ditt ärende gäller till exempel magproblem, övervikt eller undervikt. Till näringsrådgivarens mottagning behövs ingen remiss. 

Telefonärenden och serviceställen

Centralsjukhusets näringsterapi, tel. 040 356 6373, telefontid mån kl. 8-10, ti, ons, tors kl. 12-13.

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Dammbrunnens hälsostation

Dammbrunnsvägen 4 byggnad 1., 65100 Vasa 

Tel. 040 173 0630

Tel. 040 550 3574

Malmska sjukhuset

Näringsterapi
Kållbyvägen 7
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång D

Tel. 040 173 0630

Näringsrådgivning

Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Tel. 040 637 3022