Till innehållet

Målet är att:

  • beakta varje kunds helhetssituation individuellt
  • skapa engagemang i vården och förbättra vårdkvaliteten
  • vid behov samarbeta med många olika yrkesgrupper
  • hänvisa kunden till rätt vårdplats

Om du vill träffa en case manager när du besöker Vasa centralsjukhus kan du ringa själv eller be personalen ta kontakt.

Case managerns tjänster är avgiftsfria och ingen remiss behövs. Case managern är anträffbar vardagar i huvudsak mellan kl. 8 och 16. Du kan ta kontakt per e-post eller telefon.

Case manager Laura Linna-Välimäki

tfn 040 183 4951

laura.linna-valimaki@ovph.fi

Case manager Maria Lindholm

tfn 040 187 1975

maria.lindholm@ovph.fi