Till innehållet

Klienterna som kommer till fysiatriska polikliniken har sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen, inklusive funktionsstörningar i nervstrukturerna och ryggmärgsskador. Fysiatern undersöker, vårdar och koordinerar klientens rehabiliteringsprocess. Inom den fysiatriska enheten är multiprofessionellt samarbete av största vikt. Smärtpolikliniken och rehabiliteringsundersökningsverksamheten ingår i enhetens verksamhet.  

Telefonärenden och serviceställen

Vasa centralsjukhuset fysiatriska polikliniken, avdelningssekreterare Tel. 06 213 1341

Telefontid: Mån – Fre kl. 8-9 och 13-14.

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa, T0

Jakobstads poliklinik, avdelningssekreterare tel. 06 786 2503 måndagar kl. 9-10,

tisdagar – fredagar kl. 8-9

Fysiatriska polikliniken
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68600 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 1