Till innehållet

Röntgenenheten I Vasa och Jakobstad utför jourundersökningar dygnet runt. Tidsbeställningsundersökningar utförs dagtid.

FI, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa
Telefon

Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa
Telefon

Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
Telefon
Kl 9–10 och 13–14

Telefon

Vallinmäentie 43, 66400 Laihia

Telefon
Må och to

Telefon