Till innehållet

Avdelningarna för krävande rehabilitering är en mångprofessionell avdelning som  fungerar inom det fysiatriska ansvarområdet. Hos oss rehabiliteras främst neurologiska, ortopediska och geriatriska patienter. Rehabilitering är vanlig efter bl.a. stroke, större operationer och trauman. Även andra specialområdens patienter kan komma till oss för målinriktad rehabilitering.

Under rehabiliteringsperioden på avdelningen för krävande rehabilitering strävar man till intensiv rehabilitering för att uppnå de gemensamt uppsatta målen. Dessa kan exempelvis vara att uppnå arbetsförmåga eller att klara sig i det egna hemmet. En central förutsättning är att patienten själv är motiverad till rehabiliteringen. Anhörigas stöd är viktigt speciellt med tanke på tiden efter rehabiliteringsperioden.

Rehabiliteringen utgår ifrån patientens situation. Avdelningsperiodens längd kan variera från några dagar till flera månader. Under perioden utvärderas kontinuerligt nuläget och den fortsatta rehabiliteringen planeras enligt behov. Hembesök görs vid behov för att utreda hur patienten klarar sig i hemmiljö.

På vår avdelning arbetar sjukskötare, närvårdare, läkare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talterapeut, anstalltbiträden, avdelningssekreterare, biträdande avdelningsskötare och avdelningsskötare. Vi samarbetare nära med rehabiliteringshandledare, socialskötare, näringsterapeut och klinisk sjukskötare samt konsulterar vid behov andra specialister.

Man behöver en remiss för att tas in på avdelningen för avancerad rehabilitering. Läkare inom specialsjukvården och primärhälsovården kan skriva remiss till oss. Avdelningens läkare tar ställning till huruvida rehabiliteringsperiod erbjuds.

Kontaktuppgifter

Vasa:

Kansli 06 213 1311

Avdelningssekreterare 06 213 1322

Ansvarig sjukskötare 040 6342775

E-postadress: vaku@ovph.fi

Jakobstad:

Sjukskötare 06 786 2511

Adress

Vasa:

H-huset, våning 5, rum 513-528

Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa.

Jakobstad:

H2 Avancerad rehabilitering
Ingång H, våning 2
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1
68601 Jakobstad

Besökstider

Vasa:
Avdelningens besökstider är 13 – 19. Övriga tider enligt överenskommelse.

Jakobstad:
Vi har inga speciella besökstider, men besök gärna kl. 13 – 19