Till innehållet
Allmänt

Avdelningen för krävande rehabilitering på Vasa centralsjukhus fick titeln kvalitetsenhet i kinestetik


Gläds åt erkännandet. Kinestetiktutorerna Niina Westerqvist, Eija Sorvari och Päivi Hotakainen samt kinestetikinstruktör Kirsi Hagström är glada att deras långsiktiga arbete nu premieras.

Avdelningen för krävande rehabilitering på Vasa centralsjukhus har beviljats kvalitetscertifikatet för kinestetik. Avdelningen får därmed titeln kvalitetsenhet i kinestetik. Avdelningen för krävande rehabilitering är den första enheten inom den specialiserade sjukvården som beviljas certifikatet i Finland. Certifikatet har beviljats av Finlands kinestetikförbund Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

– Det här är stort, berömmer Johanna Syrén, överskötare för den specialiserade sjukvårdens bäddavdelningar i Österbottens välfärdsområde.


Kinestetik är en modell som utgår från människans resurser. Naturliga rörelser, sinnesfunktioner och ett respektfullt bemötande spelar nyckelrollerna.

– Verksamhetsmodellen som innebär att patienten är passiv skalas bort, annars ökar bara vårdpersonalens arbetsbörda. Det är viktigt att kartlägga vad patienten egentligen behöver stöd i och vad hen kan göra själv, berättar Kirsi Hagström, fysioterapeut och kinestetikinstruktör på Vasa centralsjukhus i Österbottens välfärdsområde.

Social- och hälsovårdspersonalen får hela tiden allt mer utbildning i kinestetik.

Kinestetik används också inom bland annat primärvården, service för äldre personer och service för personer med funktionsnedsättning.

Kinestetik har de senaste åren ingått i Vasa centralsjukhus strategiska mål, eftersom fördelarna är stora både för patienter och för arbetstagare.

– Fördelarna med den här modellen är bland annat att rehabiliteringen går snabbare och vårdpersonalens fysiska belastning minskar, berättar Hagström.

Ett extra plus med kinestetik är den glädje och det goda humör den medför.

– Vi ser det i patientens ansikte, då hen får ett genuint bemötande av någon som lyssnar, berättar Lauri Herrala, neurolog och läkare i rehabilitering.

– Det är något helt annat att börja hjälpa en patient upp ur sängen om hen först fått lätta på hjärtat för skötaren. Då skötaren har patientens förtroende är patienten mycket mer redo att göra så mycket som möjligt själv, berättar Niina Westerqvist, närvårdare och kinestetiktutor.

Kinestetiktutorerna Eija Sorvari och Niina Westerqvist på avdelningen för krävande rehabilitering visar för Yles reporter och fotograf hur man tidigare svängde på och hjälpte upp patienten och hur de gör samma sak i dag med kinestetikmodellen.

Avdelningen för krävande rehabilitering har funnits i fyra år och kinestetiken har varit med lika länge. För tillfället jobbar tre kinestetiktutorer på avdelningen.

– Det är viktigt att hela personalen på avdelningen jobbar på samma sätt. Bara då kan vi på bästa sätt möjliga hjälpa patienterna, säger Eija Sorvari, närvårdare och kinestetiktutor.

– Kinestetik är vårt sätt att göra det som är bäst för den som behöver rehabilitering, berättar Päivi Hotakainen, tf. avdelningsskötare och kinestetiktutor.

På avdelningen har de märkt att också personer som är i dåligt skick själva kan hjälpa till med att komma upp ur sängen.

– Det gamla sättet, där det behövs två skötare för att svänga på eller lyfta upp patienten, signalerar åt patienten att hen inte kan röra på sig själv. Genom att stöda människans befintliga rörelser kan en skötare ensam svänga patienten och skötaren behöver inte bära hela patientens vikt i något skede, berättar Sorvari.

På avdelningen för krävande rehabilitering vårdas bland annat patienter som haft neurologiska hjärnhändelser, såsom hjärninfarkter, hjärnblödningar eller hjärntumörer och patienter som genomgått krävande kirurgiska ingrepp, till exempel knä- eller höftoperationer. Den nuvarande adressen till avdelningen för krävande rehabilitering är Dammbrunnsvägen i Vasa, men i höst flyttar avdelningen till det nya H-huset på centralsjukhusområdet.

Neurolog och läkare i rehabilitering Lauri Herrala, tf. avdelningsskötare och kinestetiktutor Päivi Hotakainen samt fysioterapeut och tillika kinestetikinstruktör Kirsi Hagström intervjuas av Yles reporter Terhi Varjonen.