Till innehållet

kvalitet

8.4.2022 Allmänt

De regionala servicecheferna utvecklar kvaliteten, säkerheten och servicenätet

I Samkommunen för Österbottens Välfärdsområde finns fem regionala servicechefer, Johanna Skarper, Annika Ikkala-Västi, Åsa Nyberg-Sundqvist, Tarja Koukkunen och Tiia Krooks. Österbotten är ett långt och smalt område med många regionala skillnader, exempelvis i befolkningsstruktur och de sätt på vilka service produceras varierar.