Till innehållet

Talterapi

Talterapi ges av en legitimerad talterapeut (logoped). För att besöka en talterapeut hos oss behöver du alltid en remiss. Barn kan få en remiss via barnrådgivningen eller skolhälsovården, medan vuxna kan remitteras av läkare.

Målet med talterapin är att förbättra kundens funktions- och kommunikationsförmåga i det vardagliga livet. Talterapin genomförs i samarbete med din familj och din nära omgivning.

Barnets tal och språk utvecklas i vardagssituationer i lek, interaktion och samtal med andra. Barn …

Här hittar du talterapins kontaktuppgifter.

Här hittar du svar på vanliga frågor.