Till innehållet

Jag är orolig över mitt barns tal- och språkutveckling. Hur kan jag få en tid hos talterapeuten? 

– Ta kontakt med din hälsovårdare. Hälsovårdaren kan vid behov skriva en remiss till talterapin. 

Mitt barn / jag har rekommenderats en talterapiperiod. Vad gör jag nu? 

Ifall ni ska få talterapi via servicesedlar gör ni så här: 

  1. Väntar på brev om beslut 
  2. När brevet med beslutet anlänt söker ni en talterapeut som kan ordna talterapin 

Ifall ni ska få talterapi via FPA gör ni så här: 

  1. Söker en talterapeut som kan ordna talterapin och fyller i FPA-ansökan om krävande medicinsk rehabilitering (efter läkarbesök)
  2. Väntar på brev om beslut från FPA 

Mitt barn / jag har blivit beviljad en talterapiperiod men hittar ingen talterapeut. Vad gör jag nu? 

– Ta kontakt med talterapeuten i din hemkommun.