Till innehållet

Talterapeuten bedömer och behandlar svårigheter med

· talet

· språket

· kommunikationen/interaktionen

· rösten

· läsande och skrivande

· att äta och svälja

· munnens motoriska funktion