Till innehållet

Det mångprofessionella teamet i kompetenscentret erbjuder särskilt stöd till personer med svåra funktionsnedsättningar och planerar vården och rehabiliteringen när det är fråga om specialomsorg eller vård- och servicestigar som är särskilt krävande. Behovet av särskilt stöd kan finnas redan i tidig barndom eller uppkomma efter insjuknande eller skada. 

Kompetenscentret ersätter delvis tidigare sakkunnigtjänster och expertteam inom Eskoo och Kårkulla

Jakobstad: 040 352 5084

Vasa: 040 487 1575

Närpes: 040 141 7082

Måndag-fredag kl 8.30-9.30

Vasa: Magasingatan 4, 65100 Vasa

Jakobstad: Malmska sjukhus
Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad

Närpes: Nybrovägen 13, 64200 Närpes