Till innehållet

Coronavirus

27.11.2023 Coronavirus

Höstens coronaepidemi visar tecken på att avta 

Höstens coronaepidemi märktes av i månadsskiftet september–oktober. På sjukhusavdelningarna har man under några veckors tid haft lite fler patienter än normalt. Nu visar coronaepidemin tecken på att lugna ner sig. Influensaepidemin har inte kommit igång ännu, så nu är det hög tid att ta influensavaccinet.
2.1.2023 Coronavirus

Behandla corona som övriga förkylningar – den omfattande coronaprovtagningen upphör

Österbottens välfärdsområdes pandemiledningsgrupp sammanträdde för första gången i år den 2 januari. Gruppen tog beslut om att avsluta den omfattande coronaprovtagningen i enlighet med den nationella linjedragningen. I fortsättningen tas coronatest endast när det ur vårdsynvinkel är nödvändigt. Coronasmittan kan i regel behandlas hemma såsom andra virussjukdomar.
19.12.2022 Coronavirus

Snart gäller vanlig sjukfrånvaro vid coronainfektion – betalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom upphör

Österbottens pandemiledningsgrupp sammanträdde på måndagen den 19 december 2022 för att se över det regionala epidemiläget och de åtgärder som läget kräver. Den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen löper ut i början av nästa år. Det här innebär att man i fortsättningen ska följa de normala sjukfrånvarorutinerna när man insjuknar i corona.
25.11.2022 Allmänt

Den fjärde vaccinomgången utvidgas inte i Österbotten

Pandemi- och vaccinationsgrupperna i Österbottens välfärdsområde har sammanträtt för att diskutera en eventuell utvidgning av de ålders- och riskgrupper som ska ges en fjärde coronavaccindos. Vid sammanträdet bedömde grupperna att det nuvarande epidemiologiska läget i Österbotten inte ger välfärdsområdet någon orsak att avvika från THL:s vaccinationsrekommendationer.
5.9.2022 Coronavirus

Du kan ha nytta av en fjärde coronavaccindos – kontrollera om du hör till den grupp som vaccineras nu

Just nu har Österbottens välfärdsområde gott om coronavaccin. Den fjärde coronavaccindosen ges nu till dem som fyllt 60 år samt till vuxna som hör till någon riskgrupp. Enligt den nya rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd publicerat ska äldre och personer i riskgrupper erbjudas en ny boosterdos senare i höst. Boosterdosen kommer enligt nuvarande bedömningar att ges tidigast i oktober.