Till innehållet
Allmänt

Coronaläget har återigen blivit sämre – rekordantal patienter på avdelningarna

Bild av ett coronatest.
Coronaläget har blivit betydligt sämre i Österbotten efter höstlovet. Nu får ett rekordantal coronapositiva patienter sjukhusvård. Samtidigt saknas vårdanställda på grund av sjukfrånvaron. Läget påverkar kapaciteten inom hälso- och sjukvården och kan få konsekvenser för den icke-brådskande vården.

– Läget har snabbt blivit avsevärt sämre och smittfallen har tredubblats, konstaterar chefsöverläkare Peter Nieminen.

I början av veckan vårdades över 60 patienter på vårdavdelningarna i landskapet.

– I praktiken finns det ett varierande antal patienter på nästan varje avdelning. Bristen på platser är stor, tillägger Nieminen.

Förutom den svåra bristen på platser har situationen även lett till att jourenheterna blivit överbelastade. Dessutom kan man bli tvungen att flytta fram exempelvis planerade operationer och andra tidsbokningar. Situationen påverkar i synnerhet den icke-brådskande vården i och med att personalen måste anvisas till mera brådskande vård.

Coronasituationen påverkar också hemvården. Alla överenskomna besök genomförs, men de kan vara kortare än vanligt.

Hemtest räcker för de flesta

Merparten av de som insjuknar i corona behöver inte göra ett officiellt coronatest, utan för de flesta räcker det med ett hemtest. Det lönar sig att ha ett litet lager med hemtest hemma ifall någon i familjen blir sjuk och behöver testa sig.

Ett officiellt coronatest tas i första hand enbart i vissa bestämda fall, exempelvis av gravida kvinnor och av social- och hälsovårdsanställda som arbetar med kunder. För tillfället tas officiella test endast med tidsbokning.

Information om coronaprovtagning och anvisningar för dem som smittats hittas på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk och skydda de som tillhör riskgrupper

Merparten av de som insjuknar i corona klarar sig hemma med symptomenlig behandling. Om man börjar må klart sämre och symptomen blir värre är det dock bra att ringa nummer 116117 och diskutera huruvida man bör uppsöka vården.

Det är också viktigt att komma ihåg att skydda de som tillhör riskgrupper.

– Det är bra att iaktta försiktighet när man besöker personer i riskgrupp. Dessutom rekommenderas användning av andningsskydd, i synnerhet om det finns risk för exponering. Man ska inte besöka någon om man har symptom, påminner Nieminen.

Invånarna uppmuntras vaccinera sig mot coronaviruset

Coronavaccin ges fortfarande aktivt på vaccinationsställena i Österbotten. Vaccinet kan också tas i samband med influensavaccinet. Vi uppmuntrar i synnerhet alla som fyllt 65 år och alla i riskgrupp att ta boosterdosen i höst.

Gör så här om du misstänker coronasmitta

• Ta ett hemtest
• Om testet är positivt ska du isolera dig i 5 dagar
• Meddela de som exponerats
• Skydda personer i riskgrupp
• Följ med dina symptom och fortsätt isolera dig vid behov
• Läs mer i anvisningarna på Österbottens välfärdsområdes webbplats