Till innehållet
Coronavirus

Ny rekommendation om användningen av munskydd inom social- och hälsovården samt nya vaccinpreparat

Österbottens välfärdsområdes pandemi- och vaccinationsgrupper har sammankommit för att diskutera användningen av munskydd på social- och hälsovårdsenheter samt nya vaccinpreparat som skräddarsytts mot coronavirusvarianter.

Österbottens välfärdsområdes pandemiledningsgrupp har beslutat lätta på den rekommendation som berör användningen av munskydd inom social- och hälsovården. I fortsättningen bör munskydd användas vid närkontakt, men till exempel i väntrum och korridorer behöver munskydd inte användas. Ifall man kan hålla ett tillräckligt avstånd till människor eller uträttar sina ärenden bakom skyddsglas behöver man inte använda munskydd.

– Munskydd får och rekommenderas fortfarande användas i alla utrymmen. Också följeslagare och personer som besöker vårdavdelningar förutsätts använda munskydd på motsvarande sätt. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid användningen av munskydd när man besöker äldre personer och personer i riskgrupper på vårdavdelningar och boendeserviceenheter. Uppmärksamhet bör fortfarande också fästas vid den egna handhygienen. Handdesinfektionsmedel finns tillgänglig på alla mottagningar, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Har man symtom ska man fortfarande stanna hemma och besöka avdelningar bara om man är frisk. När man söker sig till coronaprovtagning ska man också använda munskydd. Om man vet att man utsatts för coronaviruset ska man inte besöka boende eller vårdavdelningar.

Nytt vaccinpreparat mot coronavirusvarianter

Det nyaste coronavaccinet tas i bruk vecka 41. De nya vaccinpreparaten är skräddarsydda mot omikronvarianten. Dessa vaccinpreparat ges inte som första eller andra dos, utan används som boosterdoser, dvs. från och med den tredje dosen. Den nuvarande rekommendationen om antalet doser som var och en ska ta varierar enligt ålder och bakomliggande sjukdomar. En genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos.

Influensavaccinationerna inleds i november och enligt THL:s senaste rekommendation ska personer över 65 år och personer i riskgrupper erbjudas en boosterdos mot coronaviruset i samband med influensavaccinationen. Boosterdosen mot coronaviruset kan ges oberoende av hur många doser en person fått eller oberoende av om personen genomgått coronasjukdomen. Det ska ändå ha gått åtminstone tre månader sedan den föregående vaccindosen eller den genomgångna sjukdomen. Om man vill kan man få den här boosterdosen redan i oktober.

Mer information hittar du på vår webbsida om coronavaccinationer: