Till innehållet
Coronavirus

Höstens coronaepidemi visar tecken på att avta 

Höstens coronaepidemi märktes av i månadsskiftet september–oktober. På sjukhusavdelningarna har man under några veckors tid haft lite fler patienter än normalt. Nu visar coronaepidemin tecken på att lugna ner sig. Influensaepidemin har inte kommit igång ännu, så nu är det hög tid att ta influensavaccinet.

– Patientantalet på sjukhuset har varit ganska jämnt och vi har inte längre sett någon ökning. Vi förväntar oss att antalet patienter på sjukhuset kommer att minska. De som har hamnat på sjukhus är äldre personer som har svåra grundsjukdomar, berättar överläkare i infektionssjukdomar Silvia Grönroos-Pada om läget.

Influensaepidemin är inte här ännu – men hög tid att ta vaccinet

– Influensaepidemin har inte kommit igång ännu, så nu är det hög tid att ta influensavaccinet. Vi har ännu inte heller sett så mycket av RS-virus. RS-virus är en av de vanligaste orsakerna till övre luftvägsinfektioner och kan orsaka allvarlig sjukdom i synnerhet för bebisar och äldre. Dessa epidemier kommer sannolikt igång ordentligt först riktigt i slutet av året, förtydligar Grönroos-Pada.

Istället är det många förkylningsvirus i farten, men hittills har inga fall av norovirus konstaterats. A-streptokocker har däremot konstaterats hos många. De orsakar ofta halsfluss.

Coronaviruset kan jämföras med influensa

Coronavaccinen ger ett effektivt skydd mot allvarliga former av sjukdomen, därför kan vi nu förhålla oss till coronaviruset och influensa på samma sätt. Majoriteten som får coronaviruset får lindriga symtom eller inga symtom alls, men speciellt de som hör till en riskgrupp kan få en svårare variant. Det här gäller också influensa.

Allmänna coronaprovtagningar ordnas inte längre och det finns inte heller några särskilda begränsningar för hur coronaviruset ska behandlas. Den som vill kan ta hemtest och använda munskydd på offentliga platser, men det finns inga allmänna rekommendationer för det.

– På sjukhusen och andra enheter inom hälsovården är det viktigt att förhindra att coronaviruset sprids. Därför testas alla med symtom i luftvägarna när de tas in på sjukhuset. De som är smittade får vård på avdelning med extra skyddsåtgärder, i praktiken är de isolerade så länge de är smittsamma, bekräftar Grönroos-Pada.

Stanna hemma om du är sjuk – kontakta hälsovården om du börjar må sämre 

Oavsett om du har corona eller någon annan infektion ska det behandlas enligt symtomen, till exempel med vila, vätska eller antiinflammatoriska läkemedel.

När febern är borta och de andra symtomen börjar ge vika kan man återgå till vardagen. Ofta handlar det om tre till fem dygn efter att man fick symtomen. För att vara på säkra sidan kan man vänta fem dygn från det att symtomen började innan man träffar någon som tillhör en riskgrupp.

Om du börjar må sämre ska du kontakta bedömningen av vårdbehovet på telefonnummer 06 218 9000 eller jourhjälpen på nummer 116 117.

– Speciellt personer som hör till riskgrupperna kan ha nytta av läkemedlen mot coronaviruset. Därför kan det vara bra att ta ett test för att få reda på vilket virus man har att göra med. Läkare bedömer om det finns skäl att påbörja medicinering. Medicinering kan bli aktuellt också för influensapatienter, berättar Grönroos-Pada.

Använd munskydd om du har symtom i luftvägarna och besöker hälsovården

Om man vill kan man använda munskydd till exempel på platser där det finns många människor som står eller sitter nära varandra. Om det bara är möjligt lönar det sig också att hålla ett lämpligt avstånd till andra.

– Man kan använda munskydd när man besöker en hälsovårdsenhet. Munskydd rekommenderas om man måste besöka hälsovården när man har symtom i luftvägarna. Vi rekommenderar att man undviker onödiga besök på avdelningar eller enheter där en luftvägsinfektionsepidemi råder, berättar Grönroos-Pada.

Personalen använder munskydd när de vårdar patienter med luftvägsinfektioner och även i viss mån på andra enheter även om patienterna är symtomfria.

God handhygien är ett effektivt sätt för att minska virusspridningen och risken för att du eller någon i din närhet smittas. Kom ihåg att hosta och nysa i en engångsnäsduk eller ärmen.

Läs mer om vaccinen:

Vacciner och coronaviruset: Information om coronavaccinen – Institutet för hälsa och välfärd

Allmänna informationssidor om coronaviruset: Coronavirus SARS-CoV-2 och coronavirussjukdom covid-19 – Institutet för hälsa och välfärd