Till innehållet
Coronavirus

Du kan ha nytta av en fjärde coronavaccindos – kontrollera om du hör till den grupp som vaccineras nu

Just nu har Österbottens välfärdsområde gott om coronavaccin. Den fjärde coronavaccindosen ges nu till dem som fyllt 60 år samt till vuxna som hör till någon riskgrupp. Enligt den nya rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd publicerat ska äldre och personer i riskgrupper erbjudas en ny boosterdos senare i höst. Boosterdosen kommer enligt nuvarande bedömningar att ges tidigast i oktober.

Alla personer som fyllt 18 år är berättigade till tre coronavaccindoser. Den fjärde coronavaccindosen ges nu till alla som fyllt 60 år samt till vuxna som hör till någon riskgrupp. Även personer som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar kan få en fjärde dos.

En genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos. Det är skäl att observera att man kan smittas av coronaviruset även om att man genomgått sjukdomen en gång. Vaccinet ger ända ett bra skydd mot smitta och i synnerhet mot allvarlig sjukdom.

– Det är skäl att skydda sig mot coronaviruset även om man genomgått sjukdomen – genom att ta de rekommenderade 2 eller 3 vaccindoserna. På så sätt undviker man sannolikast åtminstone den allvarliga sjukdomsformen, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Tid till coronavaccination kan bokas via webben eller per telefon. Nu finns det gott om tider till alla vaccindoser, även till den första dosen. Den första dosen kan tas även om man genomgått sjukdomen en gång eller två gånger.

Höstens rekommenderade doser ges i samband med influensavaccinationerna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en ny boostervaccination mot corona i höst för alla som fyllt 65 år, alla som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper samt alla som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Den här rekommendationen bedöms träda i kraft tidigast i oktober.

– Om man har fått de tidigare rekommenderade vaccindoserna kan man tryggt vänta på den här boosterdosen som ges senare i höst, försäkrar Nieminen.

De nya boosterdoserna ska i mån av möjlighet ges i samband med årets influensavaccinationer. Inga influensavaccinationer har ändå ännu anlänt till välfärdsområdet.

Information om säsongsinfluensavaccinationerna publiceras senare i höst på välfärdsområdets kanaler.