Till innehållet
Coronavirus

Nytt covidläkemedel i Österbotten


I Österbotten har man börjat använda ett nytt läkemedel i behandlingen av covid-19. Hittills har några patienter fått läkemedlet.

Det nya läkemedlet som ska hindra patienten från att insjukna allvarligt i covid-19 heter Paxlovid och tas via munnen. Preparatet kan ges till vissa vuxna coronapatienter som vårdas inom öppenvården eller på avdelning. Läkemedlet kan ges till ovaccinerade patienter och patienter i riskgrupp som har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de löper risk för att insjukna allvarligt i covid-19.

För att kunna påbörja läkemedelsbehandlingen behöver patienten ha tagit ett positivt coronatest inom hälsovården samt få ett läkarutlåtande om att hen är en lämplig kandidat för läkemedlet. Dessutom behöver behandlingen inledas inom fem dagar från det att symtomen började.

– Vaccinet är ändå i första hand den viktigaste åtgärden för att förebygga allvarlig variant av covid-19, påminner chefsöverläkare Peter Nieminen.

Mer info om coronavaccin och tidsbokning finns här.